پرش به محتوا

فردؤسي مقبره

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن فردوسی آرامگاه أجي)


فردوسی

فردوسی آرامگا بیست کیلومتری مشهد به قوچان نها که به صورت ایته فرهنگی مجموعه در بومو. گیدی هه منطقه همون منطقیه توس تاریخی ایسه.

ا آرامگایا سال 1313 ه . ش برابر با هیزاریه فروسی چاگودده

البته فردوسی قبرا بعد قاجار چاگودده اونم با کلی تلاش بتانستده اونه قبرا پیدا کوند . فردوسی قبرا شبیه کوروش قبر چاگودده که اونه نقشه بوسیلیه آندره گدار و پروفسور هرتسفلد طراحی ببو . اونه معمار هم حسین لر زاده بو. و ا جیگا مساحت 945 متر مربع ایسه.

فردوسی قبر

سال 1348 اوستاد هوشنگ سیحون ایته طرح فاده و اونه قبر ورجه ایته باغ و موزه ایضافا گوده.