فردوسی آرامگاه

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


فردوسی

فردوسی آرامگا بیست کیلومتری مشهد به قوچان نها که به صورت ایته فرهنگی مجموعه در بومو. گیدی هه منطقه همون منطقیه توس تاریخی ایسه.

ا آرامگایا سال 1313 ه . ش برابر با هیزاریه فروسی چاگودده

البته فردوسی قبرا بعد قاجار چاگودده اونم با کلی تلاش بتانستده اونه قبرا پیدا کوند . فردوسی قبرا شبیه کوروش قبر چاگودده که اونه نقشه بوسیلیه آندره گدار و پروفسور هرتسفلد طراحی ببو . اونه معمار هم حسین لر زاده بو. و ا جیگا مساحت 945 متر مربع ایسه.

فردوسی قبر

سال 1348 اوستاد هوشنگ سیحون ایته طرح فاده و اونه قبر ورجه ایته باغ و موزه ایضافا گوده.