پرش به محتوا

شاهنؤمه

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن شاهنامه أجي)
شاهنامه
شاهنامه (فارسي) ویرایش مقدار در Wikidata
کۊللي ايطلاعات
نيويشتنکس
زوان
کیشور
أدبي ژانر
حماسه (fa) ترجمه ویرایش مقدار در Wikidata
شخصيتان
وبجيگائن
ويکي‌سربس

شاهنؤمه یِته حيماسي کيتاب، فردؤسي نيويشته‌ئن ٚ جي هیسه. برحسب دس وانيۊيشته‌ئن ٚ مؤجۊد، أ کيتاب دربرگیرنده نزدیک به ۵۰,۰۰۰ ته بیت تا نزدیک به ۶۱,۰۰۰ ته بیت ؤ یکته جي پیله‌ترین ؤ برجسته‌ترین حيماسي سؤرۊده‌ئن، جهان ٚ مئن هیسه گه أن ٚ سۊرایش دساورد، دسکم سي سال کار پیوستهٔ أ نؤمدار ؤ ايراني شاعر هیسه.أ پيله سؤراینده اۊ زمات ٚ مئن که پارسي زۊان جي میأن شؤ دؤبؤ سۊرۊده بؤبۊ تا پارسي زۊان حفظ بؤبون. فردؤسي أصلي سربس أ کيتاب ٚ سۊرۊدن ٚ وأسي، شاهنؤمه أبۊمنصۊري بؤ. أ کيتاب، ایران ٚ تاریخ-أ ايسلام ٚ جي پيشتر تا عربان ٚ حمله رۊایت کۊنه.

شاهنامه فردوسی

کتابˇ اطلاعات[دچينواچين]

نيۊيشتنکس:فردۊسي

نشرˇ تائرخ:سدهٔ چهارم و پنجم ه‍.ق و پس از آن

سبک:خؤراساني

زۊان:پارسي

نمونه اۊن ٚشعرؤن ٚجی[دچينواچين]

ز دریای گیلان چو ابر سیاه

دمادم به ساری رسید آن سپاه

همه گيل مردان چو شير يله

ابا طوق زرين و مشكين كله‏

سربس[دچينواچين]

  • امین، سید حسن (۱۳۸۸). فردوسی و شاهنامه. تهران: دائرةالمعارف ایرانشناسی. شابک ۹۷۸۶۰۰۵۲۰۴۱۱۷.
  • دانشور، رضا (۲۰۱۰). باغی میان دو خیابان: چهار هزار و یک روز از زندگی کامران دیبا در گفتگو با رضا دانشور. فرانسه: البرز. شابک ۹۷۸-۲-۳۵۹۹۷-۰۰۱-۲.
  • شریف‌زاده، سیدعبدالمجید (۱۳۷۵). تاریخ نگارگری در ایران. تهران: انتشارات حوزهٔ هنری
  • صفا، ذبیح‌الله (۱۳۶۳). حماسه‌سرایی در ایران. تهران: امیرکبیر.