ويکي‌سربس

Wikipedia جي
ويکي‌سربس
ويکي‌سربس ٚ أصلي صفحه
وبجيگا نؤع
اينترنتي أزا کيتابخانه
زوانانچن‌زواني
مالکويکي‌مديا مؤسسه
وبجیگا
تجارينأ
نام نيويشتنايختياري

ويکي‌سٚربٚس یا ويکي‌سؤرس (اينگيليسي مئن: Wikisource) ايته جه ويکي‌مديا مؤسسه پرؤژه‌ئن ايسه گه اۊن ٚ هدف أنه گه ايته مجمۊعه-یأ کيتابان، نيويشته‌ئن ؤ متنان ؤ مرجعان ؤ سربسان-أ ايجايي همه‌ته زوانان ٚ مئن جمع-أ کۊنه. مۊهم ٚ متنان ٚ واگردان گۊدن باخي زوانان ٚ مئن ني ايته جه أ پرؤژه هدفان ايسه.

سربس[دچينواچين]