شاهنؤمه

Wikipedia جي

شاهنؤمه یِته حيماسي کيتاب به نویسندگي فردۊسي هیسه. بر حسب دس وانيۊيشتئنˇ مۊجود أ کيتاب دربرگیرنده نزدیک به ۵۰٬۰۰۰ ته بیت تا نزدیک به ۶۱٬۰۰۰ ته بیت ؤ یکته از پیله ترین و برجسته‌ترین حيماسي سؤرۊدانˇ جهان هیسه که أنه سؤرایش دس آوردِ دست‌کم سي سال کارِ پیوستهٔ أ نؤمدار ؤ ايراني سؤخن‌ سرا هیسه.أ پيله سؤراینده أ زماتˇ مئن که پارسي زۊان از میأن شؤ دؤبؤ سؤروده بؤبو تا پارسي زۊان حفظ بؤبون.اصلی ترین سربس فردۊسي برای سرودن أ کيتاب شاهنؤمه ابومنصوري بؤ.أ کيتاب ایرانˇ تاریخˇ اسلام أجي پيشترˇ تا اعرابˇ حمله ره رۊایت کۊنه.

شاهنامه فردوسی

کتابˇ اطلاعات[دچينواچين]

نيۊيشتنکس:فردۊسي

نشرˇ تائرخ:سدهٔ چهارم و پنجم ه‍.ق و پس از آن

سبک:خؤراساني

زۊان:پارسي

نمونه اۊن ٚشعرؤن ٚجی[دچينواچين]

ز دریای گیلان چو ابر سیاه

دمادم به ساری رسید آن سپاه

همه گيل مردان چو شير يله

ابا طوق زرين و مشكين كله‏

سربس[دچينواچين]

  • امین، سید حسن (۱۳۸۸). فردوسی و شاهنامه. تهران: دائرةالمعارف ایرانشناسی. شابک ۹۷۸۶۰۰۵۲۰۴۱۱۷.
  • دانشور، رضا (۲۰۱۰). باغی میان دو خیابان: چهار هزار و یک روز از زندگی کامران دیبا در گفتگو با رضا دانشور. فرانسه: البرز. شابک ۹۷۸-۲-۳۵۹۹۷-۰۰۱-۲.
  • شریف‌زاده، سیدعبدالمجید (۱۳۷۵). تاریخ نگارگری در ایران. تهران: انتشارات حوزهٔ هنری
  • صفا، ذبیح‌الله (۱۳۶۳). حماسه‌سرایی در ایران. تهران: امیرکبیر.