کارگيرˇ گب:Varg

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia جي
Archive
Varg/تيلمبار
۲۰۰۷ مارس تا ۲۰۰۸ دسامبر
۲۰۰۸ ژانويه تا ۲۰۱۴ دسامبر
۱۵۸۲ امیر ما ۱ تا ۱۵۸۸ سیا ما ۱۸

خواهش کونوم کی ایته مقاله درباره شجریان، موسیقی سنتی استاد، بینیویسید. شیمی بلا میسر!

کاربر:Hastypg خرابکاری[دچينواچين]

سلام. مونم بدئم که Hastypg چن جا خرابکاری بؤده و فؤش نی هدأ!. مونم اینˇ قطع دسرسیه تأیید کؤنم. مو دیگرؤنه توصیه کؤنم که اگر درخاستی دأنن خیلی راحت ائره بوگؤن و نیازی به خرابکاری و فؤش نیه. اومیدوارم Hastypg خوشه روشه عوضأ کونی و گب و گفتگو امره خودشه کاره پیش ببوری.--ما هان (بحث) ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۸ (UTC)

روباتٚ دسرسی[دچينواچين]

ٚسلام. زأکؤن خأنن که ائره روبات راه تودأن که البته به نظر مو بعضی جاؤن بد نیه ایستفاده ببی. اما امه خأ اوشؤنه اول موجوز هدأیم که کاره سرأگیرن، بزین که روباته چاگودن، اوشؤنٚ روباته دسترسیم نی هدأیم. اگر بخأیم اوشؤنٚ روباته دسترسی هدأیم وا یکی از امه Bureaucrat (سرگالش) ببیم تا بوتؤنیم ائرٚ جی ای دسترسیه هدأیم. تی نظره مئبه بوگو تا پیش بشیم.

--ما هان (بحث) ‏۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۵۱ (UTC)

فضاهای نامی[دچينواچين]

سلام، ظاهراً این ویکی‌پدیا فضاهای نامی درستی نداره، مثلاً فضای نامی پروژه «Wikipedia» و بحث آن «بحث Wikipedia» تعریف شده‌اند. ولی شما صفحه‌های پروژه رو در فضای نامی اصلی با پیشوند «ویکی‌پدیا» ایجاد می‌کنید. لطفاً نظرخواهی‌ای ایجاد کنید تا این فضاهای نامی رو به فضاهای نامی با عناوین درست تغییر دهیم. سایر فضاهای نامی رو در ویکی‌ترجمه می‌تونید ترجمه کنید. Mjbmr (بحث) ‏۸ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۱ (UTC)

من متوجه منظور شما از «فضاهای نامی» نشدم. خوشحال می‌شم اگر کمی بیشتر توضیح بدین.
مدیران این ویکی تصمیم گرفتند که کم-کم به رفع مشکلات دارای اولویت و بعدتر به پیش بردن یک برنامه‌ی تدریجی برای سر و سامان بخشیدن به ویکی گیلکی بپردازند. مشکل اصلی ما کمبود کاربران معمولی فعال در نوشتن مقاله بود که به نظر می‌رسه داره حل می‌شه.
کار بسیار مهم و موثری می‌کنید که ضعفهای فنی و ساختاری مختلف رو به ما گوشزد می‌کنید. بی‌شک با مشورت با مدیر دیگر و کاربران فعال، برای رفعشون برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
ورگ (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۶ (UTC)
ویکی‌پدیا:قأوه دیکؤنه خوروم چاکودی. فضای نام نی اگر دوروس بوگؤم او کلمه ای ایسه که ویکیپدیا جولؤ گینه که اونه وانیویسˇ جا ایشتباه بگیری و اونه به عنوان وانیویس بوشماری--ما هان (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۵ (UTC)
أهأ! الؤن بفأمسم. خؤ پس أگه اشکال ندأنه ماهان جؤن، تو ای مؤرده پی بگیر ؤ Mjbmr همره این سر مشورت بکون ؤ قضیهٰ چاکون. || ورگ (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۴ (UTC)
خؤ مو پیگیری کؤنم. تو فقط موواظب ببو که کیبورد خوروم کیبورد در بأی چون تا آخر اونˇ امره کار خأنیم بوکونیم. بخصوص ای دوته حرف «هٰ»، «ˇ»--ما هان (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۳ (UTC)

سلام مو دامیشک او نرم افزار امره کار بودم اگر خوایی فهتکه ایته حرف سر بنی وا بشی سیمبل سر (ورد مئن) بیدینی او چی که خوایی نَی یا ننی که اون کوپی کونه اوره و یونیکد اونه ایته حرف خوندنه ولی اگر او حرف ننأ بو تو خودت اون سر بنی یونیکد اون دوته حرف خوندنه و وختی پاک بونه اول هفتک بعد او حرف . اگر خوایی کی یته حرف ببه وا یونیکد مئن ثبت بوکونی کی تی دس هیچ جا فانرسه. --شیخ (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۵ (UTC)


آقای ورگ؛

جارزنی ممنوع!

fa:ویکی‌پدیا:جارزنی--شیخ (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۵ (UTC)

شیخ، امه چون ایته کوچتای ویکیپدیا ایسیم مجبوریم امی فعالیتؤنه با تشویق دیگر کاربرؤن پیش ببوریم. بله اگر مثلن امه اینگلیسی یا فارسی ویکیپدیا مئن ای کارؤنه بوکونیم که کلی فعال کاربر دأنه اؤره جار زنی به حیساب هنه چون ناقلن چند نفر اتومات کارؤنˇ مئن موشارکت کؤنن. اما ائره که یک نفر مومکنه ماهی یک بار سر بزنی امه تینیم اونئبه پیام بنأیم تا هر وقت اره بومأ او نظرخاهی مئن موشارکت بوکونی.--ما هان (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۵۰ (UTC)

بئس!! سریع موسکو ره الگو حذف بزی مو هلئه دیشو چودم چند روز خوانه خجیر وانویس چاکودن واسی. می سابقه خرابکاری چیسه؟

وختی هلئه نودؤنی همکاری، یاوری امره فرق کؤنه و هر 10 ته کلمه یه معنی ننی اون سر. ویکی پدیا مئن جارزنی ممنوع ایسه مدیا ویکی بفهمه راحت تونه تأ ویگیری (خرابکاری) . دوته اکانت ویشتر نأرم کی همه ره بؤتم امین صناعی م بؤتم تونی می آی پی آدرس چک بوکونی رای نهم. مو رای بهم!! همه تی موسون نین برار همه صفحه بحث مین بوگوفتی رای رای تره اوچین تره اوچین. ئره بازار نیه کی حداقل خارجی روباطون بحث سر کامنت ننی. اگه تی منظور ایله جاره ایسه تونی می دچین وچینون از اول نیا بوکونی قبل این که ای ولگ چاکونم اون امره اشنا بوم. تو تی جی واژه درآوری! کی گیلؤن مین گونه قأوه دیکؤن دورسسه دیکؤن بونه مغازه ولی کسی نوگونه همه گونن قأوه خؤنه. اندی ولگ نی کی فارسی ، ناقص، بی سربس ، خرابکاری، انگلیسی، تبلیغاتی نأی کی تونی اشان دوروسس بوکونی مو او ولگ چاؤدم هم هنظر هدن نه فقط مو مو کی قرار نیه چیزی چاکونم اتفاقا اوره بحث کونیم چیزی یاد گینیم تو پیشنهاد دی ای نفر دیگه پیشنهاد کونه مو کی صاحیب او ولگ نیم. اتفاقا وختی اوره چاکودم تی یاد بوما اندی سال ایسه کی امان ایته گب ولگ اصلی ناریم. ای جؤر خاله زنک بازیانه فیچین و هچی کسی رئه توهین نوکون وختی نودؤنی ببو. می دومبال دکتی کی چی یارورجی تره کوشه ؟ نتانی طاقت بأری ای همه ولگ فارسی ایسه هیچی تأم نزئنه؟ گیلکی واژن برابر چی؟ اون تره اذیت کونه هینه دئه چند نفر کی اره کار کودن هی بچه بازیانه واسی بیرون تاودی اوشون ناراضی ایسن گونن امان یک کلمه بینویشتم هنو امی وانویس تمام نوبو گونه حذف گونه پاچ دو سو روز بئس. اندی انتقاد تره بوبوسته. من دئه هیچی نوگونم ولی پیله تر تی جی نوتونه هچی توهمت مره بزنه؟ می گیلکی ضعیفه اون ایته جودا بحث ایسه ولی رای هئن واسی ... . موتاسفم. می گیلکی ضعیف تو کی اندی ادعا دأنی چره در دیوراران ویکی هنو فاغرسی ایسه چره تمام پیغامون تمام گوزیئون فارسی ایسه امو بلت نیم تو کی بلت ایسسی چره اشان رسیدگی نوکونی. --شیخ (بحث) ‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۹ (UTC)


شیخ؛ اونی کی زود تؤ کؤنه، زودم اینه لرز گینه.

تک به تک جواب دئنم:

مؤسکؤ وانیوسه حذفˇ تگ نزئم! هنی عجول ؤ بیدقتی کی بیسربس ؤ پأچˇ تگه، حذفˇ تگ بدی! حتا أگه حذفˇ تگم بزئه بوم هنده تینسی/تینی تی توضیحه (هی حرفی که الؤن بنویشتیه) اونˇ حذفˇ ولگˇ مئن بنویسی ؤ تی کارˇ جی دفاع بکونی. ویکیپدیا گب ؤ بحث ؤ تصمیمˇ جیگا ایسه. هی الؤنم هر زمت ای وانیویسˇ مئن سربسؤنه قید بودی (مثلن اینکه مؤسکؤ ؤ رشت دسخاخور ببؤن، سربس خأنه کی ای خبره کؤره جی بأردی!) او تگؤنم ویته بنه. تازه رشته رئشت بنویشتی. رئشت یعنی Resht ولی رشت با کسره تلفظ نبنه!
تی خرابکاری سابقه اینه کی یک جا تی کاربری نؤم همره (وختی دو ته کاربری نؤم دأنی هر دوته مسولیت تی پا حسابه) یکته ولگه خالی بودی. ای خرابکاری محسوب بنه. البته یکته حساب کاربری دیگرم ویکی مئن خرابکاری بوده ؤ فؤش بنویشته که اینˇ لهجه ؤ گیلکی‌نویسی دقیقن تی شی مورسؤنه که اونه فعلن بررسی کأدرم. می منظور کاربر:Hastypg ایسه کی هنوز در دست بررسی ایسه. اینکه وختی یکته کیا یک جا تگ نئنه تو ویگینی نی خرابکاری محسوب بنه.
همکاری! هنده گونم. جؤر بشی جیر بأی، تو خأ گیلکی یاد بگیری بازین ویکی مئن کار بکونی. ایلجار معنیه هرکسی که ایپچه گیلکی بلد ببون دؤنه. او کلمه‌ی هچلهفتی گه چاگودی، هیچ معنی دوروس گیلکی ندأشت.
جارزنی: مو جارزنی نودم. کل کاربرˇ فعالی که أمه دأنیم دو سو نفرن. کی الؤن دو هفته ایسه ایشؤنˇ جی دو نفر معطلˇ تی خرابکاری‌ئن ؤ دردسرؤن ببؤن. ای جمعیتˇ مئن جارزنی دئه چیسه؟ مو همهٰ دخؤندم کی بأن به موضوعی رسیدگی بکونن کی تو خودت اصرار دأشتی.
قأوه دیکؤن: مأ خنده گینه! پسر جؤن! ریکأی! تا تو پیله ببی طول کشنه. ولی قرار نیه تی پیله بؤنˇ دردسره أمه بکشیم. بشو چارته دهاته بمج گیلؤنˇ مئن بین قأوه دیکؤن استفاده بنه یا نأ؟ هنی گیلکی همره غریبه ایسی کی با اعتماد به نفس گونی «کی گیلؤنˇ مئن گونه قأوه دیکؤن»!
منم نوتم تو یکته ولگˇ صاحابی. وختی یکچیه تگ زئنم یعنیخأ اونˇ سر بحث ببون. تو أگه تی کارˇ جی مطمئنی تینی اؤره دفاع بکونی. ولی تو همیشک دیگرؤنˇ گبه به هیچ گینی ؤ تی کاره کؤنی ؤ خودته زئنی به نفأمسن.
أمه هی کسˇوانیویسه هچی حذف نودیم. هرکی بابتˇ حذف ویکی جی بشو اینه بگو خودش بأ گب بزنه. دچینواچینؤنˇ آمار موجوده. خالی دَنوَد! زأکؤنˇ مورسؤنم لگلگاشون نکون. هر ادعایی کؤنی فاکت ؤ سربس بأر. بگو فلان کاربر. فلان وانیویس.
فعلن تی تؤهینؤنه ندید گینم. ناواله هیشؤنˇ سر شأنه برخورد گودن.
رأی هئن؟ رأی هئن چیسه زأکی؟ کی رأی هئنˇ گبه بزئه؟ مو بوتم رأی‌سازی. تو همه چی مئن عجولی. حتا خؤندنˇ مئن!
درˇدیوارؤنˇ غمه نخؤر. کم-کمی به گیلکی واگردؤن بنن. اینم بیس بار بوتم کی الؤن أمی مؤشکل کمبودˇ کاربرˇ فاعله کی وانیوس بنویسه. هرکی هنه فقط دوس دأنه پیل پیلˇ واز بکونه. بازینم شنه خو پوشتˇسره نیگا نکؤنه. او ناقصˇ وانیویسؤنی‌م کی گونی یک عالم ویکی مئن هنأ ؤ بوتی چره اوشؤنه کار ندأنیم ؤ گیر بدأیم تی وانیویسؤنه، عرض بکونم کی اوشؤن همهقبلی کاربرؤنˇ شی ایسه کی تی مورسؤن زود ایشؤنه تؤ گیت ؤ زود لرز نیشت. بمأن یک سری پأچˇ وانیوس بنویشتن ؤ انی لاتین ؤ انی خوشؤنˇ رسم‌الخطˇ همره ؤ بازین بوشؤن. أگه قرار بو أمه کسیه بیرین تؤدیم یا حذف بکونیم او وانیویسؤن نخأستن تا الؤن بمؤنن. شانس بأردیم اوشؤن بمؤنسن أمی شاهد کی ای ویکی کیاؤن هی کسه بیرین تؤندئنن ؤ هی چیه هچی حذف نکؤنن. تی وانیویسؤنم اضافه بنه به اون همه پأچˇ وانیویس کی هرته یک جور رسم‌الخطˇ سلیقه‌یی همره بنویشته ببؤ ؤ یک سال دیگه هنده یک نفر دیگه تی مورسؤن هنه ؤ اول خأنه مؤدیر ببون ؤ بازین یکته خط جدید اختراع کؤنه ؤ چن ته پأچˇ وانیویس نویسنه بازین اعتراض کؤنه کی شمه فلان ؤ بیسارین ؤ شنه ؤ هنده بعدی!
مرغؤنه‌کون، أگه بخأ مرغؤنه بکونه، خو فکˇ مئن مرغؤنه کؤنه.
أمه نأ عجله دأنیم نأ موسابقه. آرؤم-آرؤمی پیش شنیم ؤ او کاربرؤنی أمی همره ایسنن کی صبر کؤنن ؤ خوشؤنˇ گیلکیه تقویت کؤنن ؤ یکچی به ای ویکی اضافه کؤنن. مدعی‌ئن نی شنن ؤ أمی پوشتˇسر صفحه نئنن کی أمره سرکوب بودن ؤ بیرین تؤدئن. ایسه چی؟ نگونن أمه یک کلمه بلد نبیم بنویسیم اما هو روزˇ اول چرخه از اول اختراع بودیم ؤ حاضر نبؤیم یک درصدم نظم قبول بکونیم.
هنده گونم. صبر بدأر ؤ گیلکی یاد بگیر ؤ تی انرژیه متمرکز بکون یکی دو ته موضوعˇ سر. بدأر کم-کم پیش بشیم. تی جی پس‌تر، سی چل ساله ای سامؤنˇ مئن گیلکی‌نویسی مئن کونوش بودن. اوشؤنˇ سنته بشناس. أمه ائره نأ پول بیرین أرده‌دریم نأ نؤم. أگه سی چل ته وانیویس بقایده ائره دره اوشؤنم هنده أمی کاره. ادعا ندأنیم ولی گونیم کار خوروم پیش بشون بئتره تا توند پیش بشون ؤ شلخته.
آخه مردˇ حساب! تو پؤنزه ته وانیوس بقایده بنویس بدأر أمی دیل خوش ببون بتؤنیم تأ اعتماد بکونیم. بعد بیه ادعا بکون خأنی ویکی‌بان ببی! کسی گه سو ته وانیویسˇ مئن سو جور رسم‌الخط به کار بئنه ؤ هیته کیاؤنˇ همره نسازنه چوتؤ خأنه ویکی‌بان ببون؟ چی‌چیه خأ بپأ؟ خالی یک سری اختیار خأنه کی بتؤنه خو اختراعاته ثبت بکونه؟
ورگ (بحث) ‏۱۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۲۱ (UTC)


حروف الفبا[دچينواچين]

سلام، به نظر من باید حروف الفبای گیلکی بدینگونه است:

 • ا => ('e' در صورتی که در ابتدای کلمه به کار رفته باشد در غیر اینصورت 'ā')
 • أ => a
 • آ => ā
 • ب => b
 • د => d
 • ئ => e (وسط و یا آخر کلمه استفاده می‌شود)
 • إ => e (ابتدای کلمه استفاده می‌شود)
 • ێ => ə
 • ف => f
 • گ => g
 • ه => ('e' در صورتی که در پایان کلمه باشد در غیراینصورت 'h')
 • ای => i
 • ج => j
 • ک => k
 • ل => l
 • م => m
 • ن => n
 • ۆ => o
 • ؤ => oe
 • پ => p
 • ق => q
 • ر => r
 • س => s
 • ش => š
 • ت => t
 • او => u
 • و => v (صامت + و => u)
 • خ => x
 • ی => y
 • ز => z
 • ژ => ž

حروفی که در الفبای گیلگی موجود نیستند ولی به دلیل به کار گرفته شدن کلمه‌هایی از زبان‌های دیگر از جمله فارسی به کار گرفته می‌شوند (به صورتی از آن‌ها استفاده می‌شود):

 • ض => z
 • ظ => z
 • ص => s
 • ث => s
 • ع => a
 • ط => t
 • ح => h
 • ذ => z
 • غ => ğ
 • َ => a
 • ِ => e
 • ُ => o
 • ً => an
 • ٍ => en
 • ٌ => on
 • ْ => فاصله
 • نیم‌فاصله

Mjbmr (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۱۱ (UTC)


Mjbmr تقریبا درسته. البته حروف ۆ ێ إ در گیلکی کاربرد نداره و در عوض همون هفت کوچک کاربرد بسیار گسترده‌ای داره. اغلب ترکیبهای اضافی به کمک اون هفت نشان داده می‌شه. و البته دو حرف هم هست که در اینجا به‌ش اشاره‌ای نکردید که از قضا مشکل ما در آماده کردن کیبورد هستند: ى ۊ

این دو به پیشنهاد جمعی از گیلکی‌نویس‌های اینترنت پیشنهاد شده اما هنوز بررسی دقیق نشده که برای سازگاری‌ش با خط موجود چه باید کرد؟ به ویژه که در اغلب فونت‌های موجود این دو حرف به حرف قبل و بعد خودشون نمی‌چسبند. من به همین دلیل از شما وقت خواسته بودم و البته یکی دو مورد جزئی دیگه.

ورگ (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۴۶ (UTC)

شما می‌گید هفت کوچک به جای ۆ ێ إ، اولاً اینکه کاربرد إ را در بسیاری از متون خودم مشاهده کردم دوماً اینکه همونطور که در بالا هم نوشتم ۆ برای صدای o و ێ برای ə و نمی‌توان برای هر دو یک حرف (همان هفت کوچک که می‌فرمایید) استفاده کرد. در مورد فونت هم، فونتی تهیه کرده‌ام که لینک آن را در صفحهٔ بحث مانی گذاشته‌ام که حروف زبان‌های آذری، لری، کردی، بلوچی و گیلکی رو پشتیبانی می‌کنه. باز هم می‌گم شما نمی‌تونید از حروف اسکریپت‌های لاتین و سیریلیک در اسکرپیت عربی استفاده کنید چون کاربردهای اون‌ها متفاوت هست. Mjbmr (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۷ (UTC)
ببینید! مساله اینه کی در گیلکی‌نویسی توی اینترنت خیلی‌ها قواعد شخصی رو هم وارد می‌کنند. از قضا بحث عمده‌ی من با کاربر شیخ سر همین موضوع بود. اینکه آشنایی بسیار اندکی با زبان گیلکی و تاریخ ادبیاتش دارند و ابتکارهای بیهوده می‌زنند.
به طور مشخص ما برای نمایش سه آوای فتحه، کسره و ضمه ( َ ِ ُ ) از سه علامت أ، ئ، ؤ استفاده می‌کنیم. بنابراین إ نمی‌تونه هیچ کاربردی برای ما داشته باشه. گاهی در آغاز کلمه به جای ئ، از إ استفاده میشه که غلطه. و باید به ئ تصحیح بشه.
از طرفی، برای نمایش اضافه‌ها (ملی، وصفی و مضاف و مضاف الیه) بین دو بخش ترکیب اضافی از ˇ استفاده می‌کنیم (در گیلکی و بین نویسندگان و شاعران گیلک به کوجی هف معروفه). این علامت از اوایل دهه هفتاد در بسیاری مجلات و کتابهای گیلکی به کار برده شده. به این صورت که ستاره‌ی سرخ که در گیلکی می‌شه: سورخ ِ رؤجا باید به این صورت نوشته بشه: سورخˇ رؤجا.
سالها از همین کارکتر استفاده می‌شده و حالا اگر قراره با نمونه‌ی متناسب با یونیکد عربی‌ش جایگزین بشه مشکلینیست. می‌شه این کار رو کرد. البته اون وقت برای تایپش باید یه فاصله هم قبلش گذاشت. چون اگر نگذاریم می‌شه: سورخٚ رؤجا. در حالی که باید بشه: سورخ ٚ رؤجا.
الان مساله‌ی ما در بحث با رفقای دیگر فعال در اینترنت اینه که قصد داریم برای تمایز بین آوای «ای» و صامت «ی» از هر دو کارکتر ي و ى استفاده کنیم. به عنوان مثال: چىي (به معنی چای: cəyi).
و همچنین برای تمایز آوای «او» و صامت «و» هم از ۊ استفاده کنیم. مثال: فۊوؤستن (به معنی ریخته شدن: fuvostən)
مساله فقط جلب رضایت و همراهی جمعی از بزرگان فعال توی نشر کتاب و مجله گیلکیه که این کار الکی نباشه.
درباره فونت هم گویا یک سری فونت جهانی و استاندارد هست که به عنوان مثال من فونت زیبای droid رو دیدم که نسخه droid arabic کاملا مناسب این علائم ماست.
فونت مذکور تو رو هم میرم چک کنم ببینم چه جوره.
نظرت چیه درباره‌ی حرفهام؟
ورگ (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۵ (UTC)
عالیه، منبع معتبری وجود داره که از «ˇ» از کهن در گیلگی استفاده می‌شده؟ Mjbmr (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۰ (UTC)
حرف‌های حالای شما کمی قانع‌تر کننده هستند، لطفاً منابع خودتون رو که تأیید کنند از قبل استفاده می‌شده رو ارائه کنید به علاوه حروف کامل الفبا به همین صورتی که من نوشتم با معادل لاتین و حروفی که در الفبا نیست و به صورتی ممکن است استفاده شوند رو برای من تهیه کنید، فکر نکنم زمان زیادی برای شما ببرد. اگر بتونید منبعی از جمله مجلهٔ چاپ شده، مقالهٔ دانشگاهی و غیره به من ارائه دهید، هم کار شما راحت‌تر می‌شود و هم کار من. Mjbmr (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۱ (UTC)
من از اول هم همین‌ها رو گفته بودم. باری؛ به زودی همه‌ی موارد رو یکجا در اختیار شما قرار خواهم داد. ولی همون طور که گفتم یکی دو هفته باید صبر کرد. به زودی لیست کامل کارکترها و چیدمان روی کیبورد و تصاویری از کتابها و مجلات رو به دستتون می‌رسونم. ممنون از همکاری‌ها و راهنمایی‌ها.
ورگ (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۱ (UTC)
اگر به صفحهٔ بحث من هم نگاه کنید من هم همون بار اول گفته بودم که منبع معتبر ارائه دهید. من کاره‌ای نیستم باید این‌ها رو به افرادی بدهم که دارای مدرک دکترا در زمینه زبان شناسی هستند و سال‌ها برای سازمان unicode کار کرده‌اند، هر زمان تهیه کردید اگر من اینجا فعال نبودم لطفاً به من ایمیل بزنید. Mjbmr (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۹ (UTC)
پس از بحثی که با چند زبان شناس داشتم معادل «ə» در حروف عربی «ێ» است و پیشنهاد من هم این است که از این به بعد از «ێ» به جای «ˇ» استفاده کنید. Mjbmr (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۲۸ (UTC)
ممنون از زحمتی که کشیدی. ما هم به این موضوع آگاه هستیم اما به این راحتی نمی‌شه این هفت رو با چیز دیگهجایگزین کرد. چون همون‌طور که عرض کردم دستکم بینشاعران و نویسندگان «خانهٔ فرهنگ گیلان» این علامت جا افتاده و همین طور در برخی نشریات که متن گیلکی چاپ می‌کنند و سابقه‌ای بیش از بیست ساله پیدا کرده.
در نهایت هم چون خط یک قرارداده و قرار نیست وظیفه‌ی خط فونوتیک (نمایش دقیق همه‌ی مصوت‌ها و صامت‌ها) رو به عهده بگیره گمان نمی‌کنم مشکلی پیش بیاد.
ورگ (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۵۴ (UTC)
شما نه اون نشریات رو به من لینک می‌دهید و نه لینکی که ثابت کنه از قبل استفاده می‌شده، حتی تاریخچهٔ صفحات در اینجا نشون میده که از اسکریپت لاتین هم برای گیلگی استفاده شده، فقط حرف خودتون رو تکرار می‌کنید. Mjbmr (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۵ (UTC)
من چند بار عرض کردم که به من فرصت بدید. مساله لینک نیست. بسیاری از این منابع کاغذی هستند. من نمی‌دونم شما چرا اینطور از موضع بالا و به حالت امر و نهی با ما حرف می‌زنید. خوشحال می‌شم اگر توضیح بدید چه موضوعی این حق رو به شما می‌ده؟
توی اینترنت این دو لینک عمده موجودند:
وبسایت ورگ که به مدت ده سال در اینترنت متن گیلکی منتشر می‌کنه. در این بخش از سایت نمونه‌های فراوانی از متن گیلکی با این شیوه‌ی نگارش رو خواهید دید. یا در این بخش ترجمه‌هایی از زبان‌های مختلف به گیلکی.
سایت مجله‌ی گیله‌وا که به مدت بیست و چند سال در گیلان چاپ و منتشر می‌شه.
اون رسم‌الخط لاتین هم پیشنهادی بود که مدت‌ها پیش در همین سایت ورگ خود بنده و یکی از دوستانم مطرح کردیم و بعدتر به دلایل مختلف این پیشنهاد رو پس گرفتیم. شرح پیشنهاد و پس گرفتنش رو می‌تونید در این‌جا بخونید.
برای نگارش اغلب زبان‌های قومی در ایران چنددستگی در شیوه‌ی نگارش طبیعیه. اما تنها شیوه‌ای که در عمل مدت‌های طولانی ازش استفاده شده و می‌شه به‌ش اتکا کرد همین شیوه‌ی فعلیه که بارها و بارها درباره‌ش نوشتم و اون هفت کوچک رو هم شامل می‌شه.
ورگ (بحث) ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۰ (UTC)

Mjbmr؛

خوب بالاخره رایزنی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تموم شد و منبه کمک برنامهٔ Microsoft Keyboard Layout Creator دارم کیبورد گیلکی رو راه میندازم. این وسط دو تا سوال دارم که امیدوارم راهنمایی کنید:

اول اینکه شما توی ساخت کیبوردها بلوچی و آذری، جوری تنظیم کردید که زبان مذکور بعد از نصب به صورت زیرمجموعه‌ای از فارسی در میاد. درسته؟ چه‌طور باید در این حالت بین زبان‌های مختلف سوییچ کرد؟

دوم: چطور می‌شه این کار رو کرد؟ یعنی یک زبان رو زیرمجموعهٔ زبانی دیگر کرد؟

سوم: تصمیم گرفتیم هفتکی که در یونیکد عربی موجوده جایگزین هفتک قبلی کنیم اما متاسفانه وقتی این کارکتر رو وارد محیط برنامه می‌کنم به جاش یک مربع نشون می‌ده!

چهارم: آیا برای اینکه داریم روی زبانی راست-به=چپ کار می‌کنیم باید در برنامه MSKLC گزینهٔ خاصی رو فعال کنیم؟

ورگ (بحث) ‏۲۴ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۳ (UTC)

پیام‌های مدیاویکی[دچينواچين]

سلام، مشاهده کردم که پیام‌های مدیاویکی رو به صورت محلی ترجمه می‌کنید، لطفاً پیام‌ها را در ویکی‌ترجمه، ترجمه کنید و محلی‌ها را حذف کنید:

--Mjbmr (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۹ (UTC)

متوجه این موضوع هستم. در ویکی‌ترجمه هم مشغول ترجمه هستیم. ولی این موارد رو بنا به قرار و مداری بین خودمون زودتر آماده کردیم. اون طرف هم در حال همین کاریم. ولی متوجه نشدم که چرا باید محلی‌ها رو حذف کنیم؟
ورگ (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۹ (UTC)
این پیام‌ها باید درون نرم‌افزار مدیاویکی تعبیه بشوند و نه فقط درون ویکی‌پدیای گیلکی، چون در آینده بتوانند برای سایر پروژه‌های گیلکی زبان هم استفاده بشوند، و زمانی که در نرم‌افزار تعبیه شده باشند دیگر نیازی نیست محلی را نگه دارید. Mjbmr (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۳ (UTC)

اسلوب نوشتاری بخساد[دچينواچين]

وچأن أمی ور (سیاهکلرود مئنه گونم) ایته (بون تر بنویشته نئه) کلماته جمع دبسنیم، مفعولی کونیم ؤ فشرده چانیم.
خأسم بودؤنم ایشانه گیله وا رسم الخط همرأ چور شأنه نویشتن؟! مه چی! چند تأ شئه دؤنم ولی همأ نودؤنم. ممنون
جمع دبسئن
1. کلماتی که به (ه) ختم بونن، جمع دبسئن ره ( ه ) وئیرنیم ؤ ( أن ) گلأدنیم
وچه » وچأن
2. کلماتی که به ( ی ) ختم بونن، جمع دبسئن ره ( ی ) وئیرنیم ؤ ( ئن ) گلأدنیم
چابکسری » چابکسرئن
3. کلماتی که به ( أ ، الف ) ختم بونن، جمع دبسئن ره ( أ ، الف ) وئیرنیم ؤ ( أن ) گلأدنیم
وشنأ » وشنأن
4. کلماتی که به ( و ) ختم بونن، جمع دبسئن ره ( و ) وئیرنیم ؤ ( ؤن ) گلأدنیم
لاکو » لاکؤن
5. دئباخی موارد جمع دبسئن ره ( ان ) جی کارأکشنیم
دار » داران
مفعولی گوتن
1. کلماتی که به ( ه ) ختم بونن، مفعولی گوتن ره (ه) وئیرنیم ؤ ( أ ) گلأدنیم
وچه » وچأ (پسر را / به پسر)
2. کلماتی که به ( ی ) ختم بونن، مفعولی گوتن ره (ی) وئیرنیم ؤ ( ئه ) گلأدنیم
کی » کئه (کی رو / به کی)
3. کلماتی که به ( أ ، الف ) ختم بونن، مفعولی گوتن ره نیاز به چیزی ندأرن
سینا » سینا (سینا رو / به سینا)
4. کلماتی که به ( و ) ختم بونن، مفعولی گوتن ره (و) وئیرنیم ؤ ( ؤ ) گلأدنیم
لاکو » لاکؤ (دختر را / به دختر)
دئباخی موارده مفعولی گوتن ره ( ه ) گلأدنیم
اون » اونه (او را / به او)
فشرده چاتن
1. کلماتی که به ( ه ) ختم بونن وچه موسؤن (=پسر) فشرده چاتن ره ( ه ) وئیرنیم ؤ دأریم
اول شخص مفرد ره ( أم ) گلأکنه » وچأم : وچه هیسم
دوم شخص مفرد ره ( أی ) گلأکنه » وچأی : وچه هیسی
سوم شخص مفرد ره ( ئه ) گلأکنه » وچئه : وچه هیسه
اول شخص جمع ره ( أیم ) گلأکنه » وچأیم : وچه هیسیم
دوم شخص جمع ره ( أین ) گلأکنه » وچأین : وچه هیسین
سوم شخص جمع ره ( أن ) گلأکنه » وچأن : وچه هیسن
2. کلماتی که به ( ی ) ختم بونن شی موسؤن (=اهل) فشرده چاتن ره ( ی ) وئیرنیم ؤ دأریم
اول شخص مفرد ره ( ئم ) گلأکنه » شئم : شی هیسم
دوم شخص مفرد ره ( ئی ) گلأکنه » شئی : شی هیسی
سوم شخص مفرد ره ( ئه ) گلأکنه » شئه : شی هیسه
اول شخص جمع ره ( ئیم ) گلأکنه » شئیم : شی هیسیم
دوم شخص جمع ره ( ئین ) گلأکنه » شئین : شی هیسین
سوم شخص جمع ره ( ئن ) گلأکنه » شئن : شی هیسن
3. کلماتی که به ( أ ) ختم بونن وشنأ موسؤن (=گرسنه) فشرده چاتن ره ( أ ) وئیرنیم ؤ دأریم
اول شخص مفرد ره ( أم ) گلأکنه » وشنأم : وشنأ هیسم
دوم شخص مفرد ره ( أی ) گلأکنه » وشنأی : وشنأ هیسی
سوم شخص مفرد ره ( ئه ) گلأکنه » وشنئه : وشنأ هیسه
اول شخص جمع ره ( أیم ) گلأکنه » وشنأیم : وشنأ هیسیم
دوم شخص جمع ره ( أین ) گلأکنه » وشنأین : وشنأ هیسین
سوم شخص جمع ره ( أن ) گلأکنه » وشنأن : وشنأ هیسن
4. دئباخی کلمات ره دأریم
اول شخص مفرد ره ( م ) گلأکنه » خوبم : خوب هیسم
دوم شخص مفرد ره ( ی ) گلأکنه » خوبی : خوب هیسی
سوم شخص مفرد ره ( ه ) گلأکنه » خوبه : خوب هیسه
اول شخص جمع ره ( یم ) گلأکنه » خوبیم : خوب هیسیم
دوم شخص جمع ره ( ین ) گلأکنه » خوبین : خوب هیسین
سوم شخص جمع ره ( ن ) گلأکنه » خوبن : خوب هیسن
5. کلماتی که به ( و ) ختم بوننه دقیق نودؤنم چور فشرده وکنن، پس فعلا فشرده چانؤنیم.
لاکو هیسه » لاکو هیسه
بخساد 14 مه 2015، ساعت 03:45 (IRN)

هوتؤ تی شومارهٰ‌نˇ سر آؤجادئنم:

جمع دوستن

 1. أمنم لاجؤنˇ مئن هیتؤ دأنیم. اینˇ وأسی کی کلمه صورت عوضأنبون، ای جور کلمهٰ‌نه ایتؤ جمع دودنیم: وچه+ ٰ +نیم‌فاصله+ن=وچهٰ‌ن. (می کیبوردˇ مئن shift+v « ٰ» نویسنه. تی شئه ندؤنم. ایسه او کیبوردˇ گیلکی کار کی تمنأبون دئه أمی موشکل حل بنه.
 2. اینم أمه لاجؤنˇ مئن دأنیم. اینم ایتؤ کؤنیم (مثلن چابوکسری): چابوکسری+نیم‌فاصله+ئن=چابوکسری‌ئن. البته هیتؤ چابوکسریئن نی بنویسی دوروسه.
 3. مثلن پا. بنه: پا+ ٰ +ن=پاٰن.
 4. هوتؤ کی بنویشتی دوروسه.
 5. اونم بسته به اینکه «ؤن» یا «ان»ˇ همره جمع دودنین، هوتؤ بنویس جؤن.

مفعولی گودن

 1. اینم هنده چون قراره کلمه سرˇشکل عوضأنبون ؤ خؤندنکس قاطی نکونه، وچه+ ٰ=وچهٰ. خؤنه+ ٰ=خؤنهٰ.
 2. هوتؤ کی بنویشتی دوروسه.
 3. اینم هوتؤ.
 4. اینم هوتؤ.

دخشاردن

 1. خأ ایتؤ نویشتن: وچهٰ‌م. وچهٰ‌ی. وچئه (وچه‌ره:وچه‌که). وچهٰ‌یم. وچهٰ‌ین. وچهٰ‌ن.
 2. هوتؤره کی بنویشتی.
 3. هوتؤره کی بنویشتی.
 4. هوتؤ.
 5. لاکؤم، لاکؤی، لاکؤ، لاکؤیم، لاکؤین، لاکؤن.

ورگ (بحث) ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۱۶ (UTC)

ابرار مو پیش نئنم(پیشنهاد میدهم)-دؤرؤسس بؤتم؟؟- کی هر زمت تی کیبورد بیرون بوما بازین تی دچینؤنه اون امره انجام بدی الؤن هر کاری بوکونی کسی نفهمنه چون تی کیبورد ندئه. راستی چره میزقؤن جی کارأنکشئنی موزیک واسی. راستی بشم او کال گبؤنی که بزئم و تی امرا بحث بؤدم دکا کونم باخی کاراکشؤن نیدینن! راستی می پیشنهاد ( دکأ کودن :حذف کردن). راستی مو شوا واسی ایته حرف پیش نئنم شاید خوب ببه! باز بسته به گبؤن و نظرؤن دأنه.

ۀ ---> کۀلۀ ( کی خو بازین حروفه دنشکنه)


خؤندنکس یا خؤندن کس ؟؟ کویته دوروسسه؟ --شیخ (بحث) ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۳ (UTC)

دوروستر اینه: مو یکچیه پیش نئنم.
آخه میزقؤن همزمان موزیک ؤ ساز معنی دئنه. بازین تو چن جا آهنگ‌ئبه میزقؤن بأردی.
دکأگودن نی اوجور حذفی کی أمه گونیم نیه. دکأگودن منفیه. یک چور حذف انسانی ایسه.
مسأله این نیه کی کو حرف خورومتر شوآ نشؤن دئنه. مسأله اینه کی منیم شوآؤنه نشؤن بدیم. چون أگه بدیم أمی کلمهٰ‌ن ظاهر هنی تغییر کؤنه کی مخاطب گیجأبنه.
خؤندنکس بئتره. هرجا یکته کلمه دأنیم کی مستقله، اونه خأ سرهم نویشتن. ویکیپدیا مورسؤن. کی مو الؤن حقسأی کأدرم اصلی منوؤن مئن نی هرجا ویکی‌پدیا ایسه چاکونم ویکیپدیا.
ورگ (بحث) ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۴ (UTC)

الگوؤن[دچينواچين]

سلام

اي الگۊ {{بۊشؤسۊبراز}} با اي الگۊ {{وابين بۊشؤسۊبراز}} چه فرقي دأنه؟--ما هان (بحث) ‏۷ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۱۷ (UTC)

ما هان؛
اولي وختى بکارشنه کي ىکته ولگ بۊشؤسۊبراز بخأ، دومى وختي گه ىکته ولگˇ مئن خالي ىکته وابين (بخش/section) تميزکارى خأنه.
ورگ (بحث) ‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۴۴ (UTC)

سلام.بنده صفحه ی شخصی در ویکی فارسی دارم.اینجا از این جهت که تمایل دارم در ویکی گیلکی هم فعال باشم. یک صفحه دیگه با همون نام رو ویکی گیلکی ساختم.می خواستم بدونم این آیا خلاف قوانین هست یا موردی نداره؟ P.nikkhooy (بحث) ‏۹ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۳ (UTC)

P.nikkhooy؛ نه خير. به هيچ وجه خلاف قوانين نيست. به ويکى گيلکى خوش آمديد.
ورگ (بحث) ‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۴۴ (UTC)


شمی اوجا[دچينواچين]

سلام زوربدهاد خوب ایسید؟

متسفانه چندتا موشکل یا دلیل وستی تصمیم بیگیفتم گیلکی نیویسی دیمه بنم و دئه فعالیت نوکونم. ولی گاه گلف ائره سر زنم و شمی خوجیر وانویسانه خوانم. نظر خاصی تازه گيلکی خط و اونه نیویشتن داب نرم. شوما دئه شمی زحمته اونه سر بکشه اید. شمی جون ساق موفق ببید.


سلام زوربدهات

محبت درید چره بد خبری ایسه؟ بلامیسر دنیا دواره اگه من نبم کار لنگ نمانه. هتو کی قبلا نئسا بوم. امه همه دانه کی گیلکی ویکی میان فعالیت کونیم ، دونبال منافع شخصی و پول و مادیات و یا شهرت نیئیم. چون فکر نوکونم اصلا ای چیزان ائره وجود بداره. امه ایتا هدف والا و خوجیر ارزش وسی فعالیت کونیم. من دنم شما یا امثال شما چره گیلی ویکی میان فعالیت کونید. پس شما هم حتما می هدف و انگیزه دنید چیسه؟ ولی هتو کی هزاران کس امی منستن ایسائید کی بی اعتنائید یا حتی اجور کاران رخشن گیرید. چون مایل بید می دلایل بدنید شمه ره تا جایی کی مجال ببه عرض کونم. طبق ای ادعا یا شعار کی گیلکی ویکی هر چی ساده تر و روان تر ببه بختر ایسه و ای گبه خودتان مره بوگوفتید. پس نهایت احترام امره عرض کونم کی ای گیلکی تاخته و تازه داب دستور ای جور بساط آوردن نه تنها جذب مخاطب نوکونه بلکه دفع مخاطب کونه. فکر نوکونید هچین کاله گب زئن درم. ای چند سال تجربه وسی گم. ای کار قودرت سیاسی خایه نه کار فرهنگی. اگر ترکیه خط لاتین استفاده کونه آتاتورک دستور بو نه ابتکار ایته مجله. کار فرهنگی امره نشا مردوم میان جا توادن. امه مدرسه میان گیکی یاد نیگیفتید و بعد اماهان هم هتو. هر چند شمی گیلکی تخته ی اصلا گب نزنم چون کلا نفهمستم چیسه. اگر هم تصمیم درید ایتا ملی خط بداریم خیلی خوروم کار کونید ولی فکراشو بوکونید چیتو ساده تر و راحت تر کی هم اونه خاندن و اونه نیویشتن راحت ببه. اگر شما بیاد بدارید ، مره ایراد گیفتید کی چره تی کیبورد عربی ایسه. و اونه وا فارسی بوکونم و نوا جای ی ایجور ي استفاده بوکونیم. هسا چی بوبو کی ي گیلکی حرف بوبوسته؟ حتی درمورد خط لاتین گب بزه ایم کی بفرماستید کی مردوم عادت نرید. شمی نظر چیسه مردوم اینه عادت درید؟

شمی سرا درد باوردم. موفق ببید.--Aligorkhane (بحث) ‏۲۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۰ (UTC)

الف مکسوره (ى)[دچينواچين]

سلام، شما با کدام اهل قلم صحبت کردید که الف مسکورهٔ بی‌صدا را به جای صدای «ی» برگزیدید؟ Mjbmr (بحث) ‏۱۷ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۵۹ (UTC)

مشکل شما چيه؟ آیا در زبان فارسی با افزودن یک سرکش اضافه به "ک" و اختراع کارکتر مجعول "گ" يا استفاده از "ى" به عنوان نقشنمای اضافه، شما را مجاب نمی‌کند که بروید بپرسید چرا این کارها را کردند و از قواعد زبان عربی بیرون زدند؟
ببينيد جناب Mjbmr، ما برای گیلکی‌نویسی در بسياري موارد در مرحلهٔ تأسيس هستيم. پشتوانه‌مان برخی قواعدند که طی ۳۰ سال اخیر تا حدی جا افتاده اما کافی نيست و در دایرهٔ گيلکی‌نويسی، قواعدی که تلاش داریم به قواعد سنتی خود بيفزاييم نه قواعد سنتی خودمان را نقض می‌کند و نه قواعد سلیقه‌ای موجود که بین گیلکی‌نويسان مختلف رواج دارد.
ورگ (بحث) ‏۱۸ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۴۲ (UTC)

پیشنهاد![دچينواچين]

مو گت ولگ/تمرینی یه طراحی بکودم که هم مطابق با نیاز هم زیبا هم دارای استاندارد ایسع که امیدوارم بجای گت ولگ اصلی قرار بگیره البته با صلاح و مشورت! چندته نکته! یکی اینکه پیوند صفحه اصلی رو با تمام زبان ها برقرار بکونیم! دوم اینکه توضیح مختصری در مورد ویکی پدیا در صفحه قرار بدیم(در بخش جداگانه)! و خاخوری زوانون اعم از لینک به ویکی انکوباتر تالشی - مازندارنی - زازاکی و... قرار بدیم؟ بازین یکدست چاکودن ویسین تمام تاریخ مذکور گیله ویکی مین تقویم گیلکی امرا بنویشته ببون ! یعنی هجری شمسی یا قمری یا میلادی در اولویت دوم ایسن! نکته بعدی که خیلی مهمه فونت ایرانیان سانس که ویکی فارسی خو رو بنا که لینوکس مین یجور ویندوز یجور و امی خطه امره نوخونه ویگیری و گیلکی ویکی پدیا مین Droid arabic naskh (با اندازه ۹۰) کاراکشی تا امی کاراکترون خوب ساپورت ببه.‍‍ مو می common.css مین ای فونته بنام و مو خودم شخصا تونم گیلکی ویکیه دروید عربیک نسخ امرا بینم و یکته اسکرین شات تی ویسین نئنم که بینی چه فونت خوبی ایسه و تمام سیستم عاملان مین یک شکله و واحد ایسه و تغییر نوکونه!چندته نکته دیگه در مورد دوجین ببو تاتایی بازین یکته توضیح مختصر بدین مثلا اگر شیمی عکس کرنی ایسه بگین کرنی وسیله تولید صدا ایسه که عاشورا مین استغاده بونه و... در مورد رجؤن بگوم اگر این مورد تایید قرار بگیره بازین تمام وانویسون ایشون مین دسته بندی کؤنم ! رج خیلی مهم ایسه راحت تونم بگوم تمام ویکی پدیا های بالای ۵۰۰۰ وانویس رج بندی دانن فقط امو ندانیم! چون مطالب وا سطح بندی ببه و دسترسیه راحت بکونه ! رج بندی فولدر بندی موسونه که مثلا گونی این فولدر موسیقی ای یکته عکس او یکته فلان چی بیسار چی ! رج بندی نداریم اینه موندنه تمامی فایل ها ره هیتو فوکونیم یکجا مین! بعد یکته کوجه رج بزام به گیلان که امی شهر ون - فرهنگ و زبان راحت قابل دسترسی و مطالعه ببه ! چون امو هیزار جور خط دانیم اوره از گیله وا تا کیسوم از ای خط جدید تا فارسی و عربی ! واقعا نشانه سرچ گودن آدم باید هزار جور سرچ بکونه تا بیاجه!نکته بعدی اینه که نام مقاله نوا صفحه اثلی سر بومونه مثلا صفحه اصلی او جور بنویشته گت ولگ که نوا نویشته ببه و اونه خوا ویگیریم!

گت ولگ / تمرینی-شیخ (بحث) ‏۲۴ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۰۶ (UTC)

اي بحثه ببردم گتˇ ولگˇ گبˇ مئن که بۊتؤنيم اۊنˇ سر گب بزنيم.
ورگ (بحث) ‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۱ (UTC)

گيله ويکيه مؤعرفي[دچينواچين]

کاربر:MirzaKoochak ؤ کاربر:Damun.latrij

اى مۊديران سايت ها. اي هلو :)). أمۊ خأ خانندگان ورگ ؤ گيلاپس ؤ کاسپي سامؤن جي ويشترين بهره ببۊريم. مثلا ىکته مقاله به معرفي ويکي و تشويق به جذب ويکي بکونيم. و اي سوته ساىت ˇ ميئن بنيم. حتي الامکان فارسي ببي و سو ته مقاله متفاوت ورگ و گيلاپس و کاسپي سامؤنˇ ميئن بنيم. تي نظر چيسه تۊنين اي کاره بکؤنين. ويکي فارسي خودش جؤر نۊما امثال جادي اندي اينه معرفي بۊدن تا جؤر بۊما. أمۊ خأ از حداکثر أمي امکانات استفاده بکۊنيم و هر چي در چنته دأنيم که هي چندته ساىت ايسن در راستاي ترويج توليد علم به گيلکي استفاده بکۊنيم.--شىخ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۳ (UTC)[پاسخ]

مؤافقم. خأ هي کاره گۊدن. ألبته مۊ ألؤن ويشتر مي ذهن اينˇ درگيره چۊتؤ هيشؤني که نصفˇنيمه بمأن ويکيپديا مئن پاگير بۊکۊنيم. نيما ؤ دامؤن ؤ بخساد ؤ...
راستي شىخ، تأ جي بعيده که تي پىغؤمˇ جير امضا نزني!
ورگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۶ (UTC)[پاسخ]

بره مو امضا بزم نودونم کوره بوشو. شاىد مأ ىاداشؤ اندي سرگرم خوشامد پيغؤم بۊم.--شىخ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۳ (UTC)[پاسخ]

آقا، رهنما وانيويسؤنه حذف بۊکۊنيم دئه شنيم زير هزار. بدأ بۊمؤنن تا کسي بأى اۊشؤنˇ سر کار بۊکۊني--ما هان (بحث) ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۲ (UTC)[پاسخ]

مهدي مؤعۊد انشالله :) . ىکي مردˇجنگي بئه أز صد هزار. مي نظر کىفيت مۊهمه نه کميت. هچي خالي عدد جؤر ببه بدرد نۊخؤنه که.--شـىـخـ... (بحث) ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۵۷ (UTC)

منم شىخˇ همرأ مؤافقم. ألبته اصراري نئه الؤن همه' پاکأکۊنيم. ولي وختي ىکته وانيويسˇ دبؤن اينˇ دنبؤنˇ جي ويشتر ضرر دأنه (آبرۊريزي ؤ اينکه أمئه ويکي اعتباره بئنه سؤالˇ جير) بئتره اۊنه حذفأکۊنيم. حساب بۊکۊنين با توجه به اۊحجم پأچˇ وانيويسؤني کي دأنيم، ۹۰٪ مواقعي کي ىک نفر رسنه گيلکي ويکيپديا، ىکته وانيويسˇ همرأ مؤواجه بنه کي نأ تنها اين ئبه هيچ چي ندأنه بلکي زشت ؤ ائلخي (شلخته) ؤ فارسي-گيلکيه. اي باعث بنه کي دئه هي کس گيلکي ويکيه أرزش قائل نۊبۊن.
ورگ (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۴۸ (UTC)

کؤکته کۊچˇ هف؟[دچينواچين]

آها ورگ جؤن خأستم مۊجوز ىکته پيشنهاده تي جي هگيرم.

که هم سۊرخٚ گۊل دۊرۊست ببه هم سۊرخˇگۊل.

ىعني هر دۊ شيوه أمرأ بشه نويشتن. مي دليل هم اينه که اۊ کأرأکتر هيتؤ واز ؤ ولنگ نأى. دليل بعد هم يۊنيکدٚ وانويسه خؤندن دۊبۊم وقتي برسم به أرأبيک کأرأکترز هرچي بگرسم که ايتؤ کۊجي هفت (ˇ) بياجم مننسم. اۊ چيزي که پىدؤدم هۊن اعراب (ٚ) بۊ که حتما خأس حرفˇجؤر بۊمؤني. قواعد ىۊنيکۊده که رعاىت نؤديم. ترسنم فرده نرم افزارؤن ؤ فؤنتؤن أمأره جأ بنن. ؤ مؤشکل راست به چپ ؤ چپ به راست هم ايجاد بۊنه که مي ويسين دۊ سه جا ايجاد بۊبؤ که اي روشˇأمرأ (مثال: سۊرخٚ گۊل) گۊريز بزأم. اي روش باعث بۊنه أمي خط ىک دست عربي ببي. چيزˇغريبي هم نيه مۊ شخصا چندته گيلکي کيتابˇميئن بدئم. سخت نگير مۊجوزه هأدي ده.--شـىـخـ... (بحث) ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۵۷ (UTC)

شىخ! هرته گب ؤ پىغام ئبه سيوا وابين چاکۊن تا باخيˇ کارگيرؤن بۊتؤنن اۊنه راحت پى بگيرن.
مؤافقم تي همرأ. شاىد ىک رۊزي أگه بديم هي ىکته کۊچˇ هفتˇ همرأ أمئه کار رادکئنه، ىکته رؤباتˇ همرأ همه' ىکدس چاکۊنيم.
ورگ (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۴۸ (UTC)

چکدن صفحه جدید به زبان گیلکی[دچينواچين]

عرض سلام و احترام درم،

ایتا سوال دشتم. صفحه مقاله جدید ویکی پدیا گیلکی میان چطور باید چکنم؟راهنمای بکونی مرأ ممنون بم.Yasha 7 (بحث) ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۹ (UTC)

سلام Yasha 7 جؤن. کاري ندأنه. بۊشۊ گتˇ ولگ (صفحهٔ اصلي) ميان. ىکته خالي کادر نأ کي اۊنˇ جير ىکته دؤکمه'م دأنه کي دؤکمه سر بنويشته نأ وانيويس چاگۊدن.
تي وانيويس (مقاله) تيتره اۊ خالي کادرˇ مئن بنويس ؤ اۊ دؤکمه' بزن.
راستي تا تيني، گيلکي نيويسيه رعاىت بۊکۊن. تي دس درد نۊکۊنه.
ورگ (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۷ (UTC)

بيخؤدي اصلاح[دچينواچين]

مۊ خأنم ولگ چاکۊنم ي گيلکي به ی فارسي تبديل بۊنه (به صورت خؤدکار). اي اصلاحˇخۊدکاره ويگير نخأنيم. (فکر کؤنم چؤن أمي ديفالتˇزبان فارسي ايسه اۊنه اصلاحاتˇخۊدکار هم باقي مؤندنه). اي اصلاح ويکي فارسي شينه. أمۊ نخأنيم.--شـىـخـ... (بحث) ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۴ (UTC)

مثلا بۊشۊ اي پىجˇميئن گيلکي ويکيپديا. مۊستقيم اصلاح کؤنه ؤ داىرکت کؤنه به گیلکی ویکیپدیا. اي زيباسازي ؤ اصلاحات ويکي فارسي ويسين خؤبه که مثلا نوا ى دۊ نؤقطه أمرأ ببۊن ولي ائره نأ. فکر کؤنم همه آتيشؤن زیباسازی ویکی‌پدیا فارسی اينˇگۊرˇجي بۊلندأبۊنه. اينه چاکۊن لۊطفا.--شـىـخـ... (بحث) ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۱۲ (UTC)

شـىـخـ...؛ اي امکان(!) مي دهنم سرويس کأدره. ولي مۊ الؤن نۊدؤنم کؤره خأ بۊشۊم ؤ اينه غىرفعال بۊکۊنم.
ماهان تۊ دؤني چي خأ گۊدن؟
ورگ (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۸ (UTC)
امه خأ ويکيپدىا "استواردۊن"ˇ جي کۊمک هگيريم--ما هان (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۱ (UTC)
کۊمک هگيرين فقط چاکۊنين.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۰۳ (UTC)
اينه پى بگير ما هان جؤن. || ورگ (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۴۰ (UTC)

ورگ، شـىـخـ...؛ مي اينگيليسي خۊرۊم نىه. منئىن خۊدتؤن اؤره ىک نفرˇ امره گب بزنين بىنين راه حل چي ايسه؟--ما هان (بحث) ‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۰۳ (UTC)

ما هان؛ مۊ مؤکاتبه بۊدم. البته استواردؤنˇ مئن ايراني م ايسأ ؤ تينسي فارسي ايشؤنˇ همرأ مؤکاتبه بۊکۊني. (; || ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۳۵ (UTC)
زیباسازی ویکی‌پدیا فارسی؛ مۊشکل اينه! اۊ رۊباطؤني که ائره ايسأن ؤ اي کۊده دأنن اينˇاصلاح کؤنن. خأ اي رباطؤنˇدسرسيه هگيريم ده فعاليت نکۊنن.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۵ (UTC)
شـىـخـ...؛
مۊ ىگ نفرˇ همرأ کي فارسي ويکي شي ايسه ؤ استوارد ني ايسه مؤکاتبه بۊدم مأ رانماىي بۊکۊنه.
الؤن ائره تؤضيح بدأ ولي مۊ هيچي نفأمسم!
متأسفانه رؤباتˇ دسفأرس کيا'نˇ دسم دننئه.
ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۹ (UTC)

اۊنˇپيغؤمه بني بىنيم چي بؤته!--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۴ (UTC)

شـىـخـ...؛ هلئه آؤجا ندأ! || ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۸ (UTC)
مۊ به فارسؤن آلرژي دأنم هينˇ واسي خأسم ىکته آنگلؤساکسؤنه واوۊرسيم :) الؤن کؤره تؤضيح بدأ که تۊ گۊني؟!--ما هان (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۴۴ (UTC)
ما هان؛ مي منظۊر ائره بۊ مأ ىادأشؤ خاله بنئم!
ىارۊ هلئه جواب ندأ. منم تي همرأ مؤافقم. فارسي ويکيپديا کارکيا'ن ؤ دويرؤن ؤ شأردويرؤن معمۊلاً أمره آدم حساب نۊکؤنن!  :|
ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۱ (UTC)

دمت گرم![دچينواچين]

دمت گرم بابت رۊجا.حالا جاىزه چيسه؟:D --شـىـخـ... (بحث) ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۰ (UTC)

شـىـخـ...؛ الؤن بۊگؤم خرابأبنه. بدأ سرˇ وخت. || ورگ (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۰ (UTC)

مازيار ؤ رهنما![دچينواچين]

سلام ورگ، مازيار ىک شخصي بۊ که آخرين دفعه سال ۲۰۰۹ ويراىش دأشت. ؤ وانويسؤنˇجير ني ايمضا گۊد. :) (همينقدر دؤنم). رهنما کيسه؟ چره أواىل بۊ ألان ده نئسأ؟ چره أندي پاچˇوانويس چاؤده؟ چره أندي زياد؟ --شـىـخـ... (بحث) ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۵۵ (UTC)

شـىـخـ...؛ رهنما ىک دؤره بمأ هيتؤ بؤلدؤزري ى: عالم پأچˇ وانيويس چاگۊده ؤ بازينم دئه بۊشؤ. اينکه چره بۊشؤ نۊدؤنم. هۊ زمتم هرچي اينه گۊتيم مؤعتقد بۊ کي ايتؤ بئتره ؤ خأ وانيويسؤنˇ آماره جؤر بردن. || ورگ (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۳ (UTC)

شـىـخـ...، بۊلدۊزري بۊ برأ :) ىادش بخىر چني امه آدم بدئىم ائره--ما هان (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۵ (UTC)

گتˇ ولگ[دچينواچين]

آقا دچينواچيني که ائره بؤدي گتˇ ولگه دؤجين ببؤ وانيويسˇ مئن ىکته آبشاري منؤ چاکۊده!--ما هان (بحث) ‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۳ (UTC)

ما هان؛ مۊ ىک بررسي-اي بؤدم بيدئم که اي دچين وچين ربطي به اۊ آبشاري ليست ندأنه. اصلي ولگ ىکته نؤمي فضاى خاصي دأنه. ولي أمي اصلي ولگ وانويسˇنؤمي فضا ميئن قرا بىته ؤ اۊ آبشاري ليست هم وانويسˇنؤمي فضا ميئن طبيعئه.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۲ (UTC)

ما هان ؤ شـىـخـ...؛

چاگۊدم!

ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۰ (UTC)

ورگ:

تۊ فقط اۊ کؤدˇأمرأ اۊ آبشاري ليسته ويتي.مۊ هنؤز مؤعتقدم گتˇولگˇنؤمي فضا خأ عوضابي. اۊ جؤري صفحه عۊنوان حاکي جه اين ايسه. در ضمن شاىد هيتؤ مۊسؤن چي کؤد بدأري که اۊ جؤري عۊنوان مشخص نبي. هي آبشاري ليستˇمۊسؤن. اينم مؤکاتبه بۊکۊن.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۵ (UTC)

شـىـخـ...؛ گتˇ ولگˇ نؤمي فضا الؤن اصلی ايسه. مۊ ىکته زأکؤنأ جي واپۊرسئم کي مازرۊني ويکي مئن چي بۊدن. ايسأم اينˇ آؤجا رافا. || ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۰ (UTC)

ورگ، شـىـخـ...، چاکۊده ببؤ--ما هان (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۲۴ (UTC)

أى تي دسˇ قۊربؤن ماهانى جؤن.
ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۱ (UTC)

بلۊچي ويکي[دچينواچين]

سلام بر برادران گیلکی من سلطان هستم شماها چجوری ویکی خودتو نو درست کردید -- sultanselim baloch [baloch|( talk )] 4 آدل 2054 بلوچی ساهت 18:1 -http://incubator.wikimedia.org/wiki/wp/bal

سلام سلطان جان. ما در مدياویکی درخواست دادیم. گمانم اگر در مدیاویکی جستجو کنی راهش رو پیدا کنی. برای زبان بلوچی قصد راه‌اندازی ویکیپدیا رو دارید؟ من الان دیدم که سه تا ویکی آزمایشی برایبلوچی غربی و شرقی و جنوبی ساخته شده. باید از همون جا پی‌گیری کنید. || ورگ (بحث) ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۵ (UTC)

ممنون از راهنماییتون البته آزمایشی رو قبلا راه اندازی کردیم تا تکمیل شدن باید چیکار کنیم؟ Sultanselim baloch (بحث) ‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۲۵ (UTC)[پاسخ]

دوست عزيز بلوچم، سلطان؛

نگاهی به اینجا بینداز. مخصوصا اين قسمت که به سوال تو مربوطه.

به نظر میرسه کمیته‌ای بايد اون رو تایید کنه و اين بستگی به فعاليت شما داره. فعلا باید تا می‌توانید در تولید محتوای خوب و کار جمعی برای ویکیپدیای بلوچی تلاش کنید. پیشنهاد می‌کنم جمعی باشید و با هم تقسیم کار کنید. امیدوارم هر چه زودتر صفحه و دامنهٔ مخصوص خودتون رو بگیرید و ما و شما به عنوان دو قوم هم‌وطن و با زبان‌های هم‌تبار همکاریهای دانشنامه‌ای بیشتری با هم داشته باشیم.

ورگ (بحث) ‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۶ (UTC) سلام ورگ جان ممنون از راهنمایی هایتون Sultanselim baloch (بحث) ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۴ (UTC)[پاسخ]

علت حذف قالب :infobox گیلکی[دچينواچين]

سلام اگه فضولی نباشه میخواستم بدونم علت حذف این قالب چیه؟ قالبهای زیادی رو استفاده نکردین در ویکی گیلکی!و به صفحات قالب بین زبانی هم پیوند نزده بود ... ممنون میشم اگه این کار را بکنید...

حسين جان؛
أول اينکه خاهش کؤنم ائره گيلکي گب بزنين.
دوم اينکه خاهش کؤنم شيمه پىغامˇ جيره امضا بۊکۊنين کي أمه بۊدؤنيم کي پىغام بنأ.
سوم اينکه لطفاً لينک بنين تا بۊدؤنم کۊ قالبˇ جي گب زئدرين. ممنۊنم.
ورگ (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۰۱ (UTC)

خواهش هاکنم چشم مه حواسم نبوه برار... ای آدرس قالب بونه : قالب:infobox ای

قالب:جعبه_اطلاعات هردو خراب بونه ... --Hosseinblue (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۳۲ (UTC)

شىخ بىن قضيه چيسه. تۊ اطلاعاتˇ جعبه قالبؤنˇ سر کار کأدري. اي قالبه چي بکۊنيم؟ || ورگ (بحث) ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۴۲ (UTC)

اؤستؤوارد نبني![دچينواچين]

آقا ائره اينگار ته' اؤستؤوارد بؤنˇ واسي disqualified بشنأختن! :( --ما هان (بحث) ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۸ (UTC)

Gilaki is missing[دچينواچين]

Gilaki is missing from this page:
https://meta.wikimedia.org/wiki/There_is_also_a_Wikipedia_in_your_language
More than 100 languages are now listed.

Can you add 1 sentence?
Thank you, Varlaam (بحث) ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۱۲ (UTC)

درخواست کمک[دچينواچين]

سلام ورگ عزیز بی زحمت می تونین توی این صفحه[۱]از ماندن مقاله لری مینجایی حمایت کنید مچکرمMogoeilor (بحث) ‏۲۴ آگؤست ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۶ (UTC)[پاسخ]

مدياويکي:Common.js[دچينواچين]

سلام خوبین مدياويکي:Common.js در ویکی گیلکی ایراد داره اگر ممکنه برین به این آدرسها و محتوای این قالب رو از ویکی پدیایی لری مینجایی[۲] یا مازندرانی کپی و جایگزین این محتوای این صفحه[۳] کنید ببنید مشکل اینفوباکسها در ویکی گیلکی حل میشه.‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۸ (UTC)

Mogoeilor عزیز با این جابجایی تنظیمات ویکی گیلکی تغییرات چندانی نمیکنه که؟!--ما هان (بحث) ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۴۷ (UTC)[پاسخ]
Mogoeilor؛ ممنونم از شما. میشه کمی بیشتر در این باره توضیح بدین؟ که مشکلش چیه؟ || ورگ (بحث) ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۵۰ (UTC)[پاسخ]

سلام خوبین جناب ورگ یه نگاهی به این لینک بکنید[۴] متوجه منظور من می شین.Mogoeilor (بحث) ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۰۰ (UTC)[پاسخ]

دعوتنامه[دچينواچين]

سلام Varg جؤن

ويکي گيلکي شيمي دأميشکˇ فعاليتˇ جي پۊر مۊتشکره. ويکي شمره بشدت نياز دأنه ؤ شيمي جا ويکي ميئن خئلي خالي ايسه خاهشا اي دعوتنامهٰ قبۊل بکۊنين ؤ وگردين :))

--Pirsharafshah (بحث) ‏۲۵ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۲۷ (UTC)[پاسخ]

پیرشرفشا
:))
خؤ جؤن. وگرسم.
ورگ (بحث) ‏۳ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۳۱ (UTC)[پاسخ]
خۊش بۊمأى. :)) --Pirsharafshah (بحث) ‏۴ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۳۶ (UTC)[پاسخ]

دؤجین ببؤ تاتایی ؤ دؤجین ببؤ وانیویس[دچينواچين]

سلام varg جؤن. دؤجین ببؤ تاتایی ؤ دؤجین ببؤ وانیویس واسی چی بنأیم؟--ما هان (بحث) ‏۱۱ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۳۲ (UTC)[پاسخ]

ائره م بین تینی 2017 واسی یکته تازه جدول چاکونی؟--ما هان (بحث) ‏۲۵ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۴۳ (UTC)[پاسخ]

ما هان؛

چأگۊدم جؤن. بقيه' خۊدت پی بگير.

ورگ (بحث) ‏۶ آوريل ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۱ (UTC)[پاسخ]

درخواست ایجاد مقاله[دچينواچين]

درود! دوست گرامی، اگر برای شما مقدور است، لطفا این مقاله را از ویکی‌ پارسی به گیلکی ترجمه کنید. در مورد یک فیلسوف ایرانی است که زاده‌ی رشت است. مقاله‌ی مازنی و انگلیسی‌اش را ایجاد کردم. اگر می‌توانید زحمت گیلکی‌اش را شما بکشید. سپاس فراوان. TheStrayDog (بحث) ‏۳ آوريل ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۵۴ (UTC)[پاسخ]

TheStrayDog، با سلام خدمت شما. هرچند من مخاطب گفته ی بالای شما نیستم اما نتونستم جلوی خودم رو برای نوشتن بگیرم. من صفحه ویکیپدیای این شخصی که شما ازش اسم بردید رو به صورت سرسرکی خوندم. اگر بخوام فقط به احساس من از بالا و پایین کردن صفحه مورد نظر در ویکیپدیای فارسی تکیه کنم میتونم احساسم رو با کلمه ی "چندش" ابراز کنم. اما این چندش نسبت به شخص مورد نظر نیست بلکه نسبت به سطحی نگری دنیای اطراف و شاید امروز ماست. فرمول این دوستان برای ترقی عبارت از عضویت در بسیج دانشگاه+دیدن دم رؤسای دانشگاه+کشیدن رس دانشجوها و چاپ کتابها و مقاله های اونها به نام خود+ رفتن به سفر خارج با پول ملت و گرفتن عکس با مستر و میسیز فلانی+یه صفحه شیک توی ویکیپدیاهای مختلف که مو لای درزش نره هست. کاری به فرمولی که امثال این آقا برای رشد و ترقی دارن ندارم چراکه یه روزی گوساله هم گاو میشه اما دلم برای اون کسایی میسوزه که دارن تلاش واقعی میکنن و میخوان که واقعا جهان جای بهتری برای خودشون و اطرافیانشون باشه ولی امکانات از اونها دریغ میشه.--ما هان (بحث) ‏۴ آوريل ۲۰۱۷، ساعت ۰۴:۲۳ (UTC)[پاسخ]
AminSanaei درود! امین گرامی. نه اتفاقا. خیلی خوب شد که نظرتون رو گفتید. من هم با شما موافقم . ولی متاسفانه این "چندش" ها همشون بی استعداد نیستن. یک مشت نخبه هم قاطی‌شون هست. این ها بچه نخبه های ترسو هستن که نمیدونن چیکار باید بکنند. حرف حق رو بزنن یا رفتار متناقض با رشته و سوادشون داشته باشن. یه مشت پاچه‌خوارِ منفعت طلب بشن. در هر صورت یکی از اهداف ویکی گیلکی "کمیت" است. پس لطفا مسائل را قاطی نکنیم و یک مقاله ی دیگر به ویکی گیلکی اضافه کنیم. تا حداقل عده‌ی دیگری از جامعه با این به قول شما "چندش‌ها" آشنا شوند. سپاس . دوستار شما، سگ ولگرد. TheStrayDog (بحث) ‏۴ آوريل ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۳۲ (UTC)[پاسخ]
@TheStrayDog؛
سلام دوستان، بحث به من ارتباطی ندارد ولی به عنوان عضوی از ویکی گیلکی وظیفه خودم میدونم از این جامعه دفاع کنم. اولا ویکی گیلکی به کمیت خیلی وقته دیگه فکر نمیکنه و هر مدخلی که با این تفکرات نوشته شده مربوط به قدیم و چندین سال پیشه. دوما اگر قرار باشه دستی به نگارش آراسته شه بهتره یک مقاله سرشناس تر باشه تا یک مقاله ای که در ویکی گیلکی شرایط سرشناسی (نؤمي بؤن) رو نداشته باشه. سوما جناب سگ ولگرد، مازرونی/گلکی به هیچ وجه گویشی از زبان فارسی نیست :) --Pirsharafshah (بحث) ‏۶ آوريل ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۶ (UTC)[پاسخ]
Pirsharafshah من نگفتم گیلگی گویشی از زبان فارسی است. در این باره به یک زبانشناس مراجعه کنید . این زبانها هم ریشه اند. پس از حمله اعراب از گویشهای جدید زبانهای جدید پدید آمد. همانند زبان کردی که تنها یک زبان نیست و زنجیره ی زبانی است. برای مثال یک کرد کرمانشاه سخن کرد ارومیه را نمی فهمد ولی شما به هر دو می گویید کردی. در ضمن شما عادت دارید برای قضاوت به صفحه کاربری دیگران در دیگر ویکی ها بروید؟؟؟ من کجا گفتم گیلکی گویشی از فارسی است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من گفتم مازندرانی چون خودم مازندرانی هستم . استاد من هم که دکترای زبانشناسی از دانشگاه تهران دارد، که اتفاقا او هم مازنی است، این حرف را زده و من هم به آن باور دارم. چون زبان خودم است و دارم با تمام وجودم حس می کنم، چه بسا دلایل کافی ژئوپولیتیک هم وجود دارد. حضور اسپهدان ساسانی در مازندران. ما قوم مازنی نداشیم . مردم مازنی یا از تبار ساسانیان اند (اسپهبدان) و یا بومیان پیشا آریایی که تحت تاثیر آریایی ها قرار گرفتند و رفته رفته فرهنگشان محو شد. خواهشا انقدر جبهه‌ی قومی نگیرید. قوم پرستی و نژادپرستی هم خانواده هستند. از واکنش شما و مداخله تان که بسیار بی ربط به موضوع بود نا خرسندم. رنجاندن دیگران با مرز کشی های قومی که در دنیای مدرن و عقلانی قرن بیست و یکم بسیار منقضی و کهنه است، کار بسیار بسیار نابخردانه ایست. من نژاد پرستی و قوم پرستی (Ethnicitism) را یک عقب ماندگی میبینم. برای مثال به صفحه ی کاربری این کاربر ویکی گیلکی نگاه کنید! این کاربر الگوی زبان گیلکی و مازنی را گذاشته ولی الگوی زبان فارسی را نه؟؟ و برداشت من و امثال من از این کار ایشان "تنفر علیه یک قوم" است. در حالیکه این اقوام هم ریشه و دارای فرهنگ و تمدن یکسانی اند. یک مدیر ویکی وقتی میتواند تنفر زایی کند چه برسد به دیگر کاربران. شما بروید اول اخلاق یاد بگیرید، انسانیت یاد بگیرید ، قوم پرستی را بگذارید کنار> چه میشد اگر شما در هند به دنیا می آمدید و پدرانتان سالها پیش به آنجا سفر میکردند. الان شما هندی بودید. به همین راحتی. در دنیای امروز که عقلا دارند مرزها را با تاسیس اتحادیه هایی همچون اروپا بر میدارند، امثال شما مرزهای بیشتری بیافزایید که مهر تاییدی باشد بر عقب ماندگی مردم خاورمیانه. از فرهنگمان درس بگیرید . از نوروز . از فرهنگ مشترکمان. ما همه ملت نوروز هستیم که نه مربوط به یک قوم و نه زبان بلکه حتی مربوط به یک مدهب خاص هم نیست. سلامت باشید. دوستدار شما. سگ ولگرد. TheStrayDog (بحث) ‏۶ آوريل ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۲۴ (UTC)[پاسخ]
سلام TheStrayDog جؤن؛
واقعيت اينه که دئه چن زمته کميته بيخيال بۊبؤيم تا بۊتؤنيم جلفتر کار بکۊنيم. البته اينکه تي پيش‌بنأ وانیویس سرشناسي ؤ نؤمي بؤنˇ سياستˇ همرأ جۊره يا نأ، يک بحثه کي ربط دأنه اۊ کارگيره کي خأنه اي وانيويسه بنويسه؛ ولي کلاً چۊن ويکيپديا مئنˇ کارگيرؤن کم ايسن ؤ زمين بۊمؤنسه پؤرؤژه زياد، هين وأسي اي جۊر وانيويسؤنه بئتره هۊ پيش‌بنأکس (پیشنهاددهنده) گردن بگيره.
ممنۊنم تأجي که گيلکي ويکيپديا به بفکري.
ورگ (بحث) ‏۶ آوريل ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۰۳ (UTC)[پاسخ]
ورگ سپاس از تو ورگ گرامی! عذر شما موجه است. خودم هرچند برایم سخت است ولی خواهم نوشت. متاسفانه به زبان گیلکی تسلط کافی ندارم. کسی هم نیست که به من یاد دهد. با این وجود سپاس فراوان از تو مدیر گرامی. ‏۶ آوريل ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۲۴ (UTC)[پاسخ]
@TheStrayDog؛
به قدری عجولانه و تنداتند مطالعه کردید که حتی دقت نکردید که نوشتم مازرونی/گلکی (یعنی زبان مردم مازندران و نه گیلکی). اتفاقا به جهت تقریب فرهنگ‌ها و حفظ این میراث بنده هرازچندگاهی به ویکی‌های ایرانی تبار سر میزنم و از هیچگونه کمکی دریغ نمیکنم بخاطر همین از بحث‌های شما با محک از خلیج فارس و زبان یا گویش بودن مازرونی و... مطلعم. بسیار کودکانه یه جواب ثابتی برای هر گونه بحثی آماده کردید و کسی حرفی زد سریع اتیکت (نژاد پرست و قوم پرست و...) می‌زنید. ما که کم ندیدیم ولی حداقل جوابتون به حرف بنده بخوره و مربوط باشه نه اینجوری ناشیانه و بی‌ربط و کپی پیستی. ضمنا سابقه من هم چک کنید از فعالیت در انواع ویکی فارسی (از ویکی سفر و کتاب و... تا خود ویکیپدیا) حتما پی خواهید برد بنده به این میراث مشترک واقفم و نفرتی از شخص یا گروهی ندارم بابت الگوی زبانی فارسی هم بگم که تو ویکی گیلکی همچین الگویی ساخته نشده و نبودش در صفحه ورگ نژادپرستی نیست عزیزم. ضمنا شما هر مقاله‌ای به گیلکی شروع کردید خودم کمکتون میکنم :) --Pirsharafshah (بحث) ‏۶ آوريل ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۳۰ (UTC)[پاسخ]
Pirsharafshah سپاس! پیر اشرف شاه. پس شما شکار کاربران را در دستور کار خود قرار دادید. قوم پرست نیستید؟؟ بیخیال. من به شخصه شما را دارای تنفر میبینم. نه خیر. من در سوابق شما سرک نمیکشم. زیرا اهل قضاوت_(و یا شاید دخالت و سرک کشی و کارآگاه بازی در بحث نامربوط به خودم) نیستم. اگر تند جواب دادم به خاطر این است که از امثال شما و Elph (یک مدیر پان عربیست در ویکی عربی که خلیج فارس را خلیج عربی می خواند) خسته ام. تنفر تنفر می آورد. شما خیلی باهوشید. دلیلی بر خوب بودن رفتارتان نیست. متاسفانه قوم‌گرا ها و نژادپرستان در ویکی پدیا مثل مور و ملخ در حال رشد و نمو هستند. آن الگوی فارسی در ویکی گیلکی نیست؟ هان؟ درست است که نیست . ولی می توانست باشد. همچون الگوی ویکی مازنی. کسی که به زبان گیلکی مسلط است به احتمال 99.9 درصد به فارسی مسلط است و اگر همزمان به مازنی هم مسلط باشد که این احتمال میشود 99.99 درصد و وقتی جواب مرا به فارسی میدهد یعنی 100 درصد. کسی که مدیر ویکی گیلکی است نمیتواند الگویی که دو ثانیه طول میکشد تا درست شود، را بسازد؟ آری من سریع جواب دادم. زیرا از قوم‌گرایی و صحبت کردن در موردش هراس دارم. نمیخواهم وقتم را هدر دهم. به صفحه کاربری Elph در ویکی انگلیسی بروید. او الگوی فارسی را در تَهِ الگوهایش جای داده. جعبه کاربری زبان عربی 5 و زبان های دیگر 1 2 و نهایت فارسی 4. یعنی زبان فارسی را مانند زبان مادری بلدم (سطح 4) ولی ارزشش برایم کمترین است. دیدید؟ چرا فکر کردم این کاربر هم ممکن است یک قومیت‌گرا باشد؟؟ چون با یک قوم‌گرا معاشرت داشتم، وگرنه اهل قضاوت نیستم! شنیدید میگویند: "مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد؟" او کاربر فعالی در ویکی عربی و فارسی است و مدیر ویکی عربی است . از عرب های ایران و متولد اهواز. حال اگر یک آدم معمولی بود، من برداشتی نمیکردم. ولی ایشان یکی پایه گذاران و گلادیاتوران نام "خلیج عربی" در ویکی عربی و دیگر نقاط ویکی هستند و هرکس خلافش عمل کند و یا اعتراضی را برای همیشه مسدود میکنند. ایشان خودشان بارها مورد اعتراض قرار گرفتند، اواخر توسط مدیر امیر در ویکی فارسی مورد اعتراض قرار گرفتند زیرا "ایرانیان را نژاد پرست خواندند در ویکی عربی". اینها مرا عصبانی می کند چرا ویکی پدیا صحنه ی جنگ های قومی نژادی شده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ اصلا چه ربطی به این محیط فرهنگی دارد. بخاطر همین ماجرا من انجمنی در متا ویکی تحت عنوان "انجمن ویکی‌پدین‌های مخالف جنگ تمدن‌ها" تاسیس کردم. در ادامه ی سرک کشی به سوابق بنده ی حقیر جنابعالی میتوانید به آنجا سری بزنید و درصورت علاقه نظرات خودتان را بیان کنید و یا هرچیز دیگر. بنده دیگر به دلیل فرسایش اعصاب حوصله ی ویرایش این متن را هم ندارم. میخواهم بروم مرخصی . دوستدار شما. سگ ولگرد. TheStrayDog (بحث) ‏۶ آوريل ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۵۷ (UTC)[پاسخ]
راستی یادم رفت بگویم. در ساخت مقاله به زبان گیلکی نیازمند کمک هستم. بعد از مرخصی یک نفر اینجا به من کمک کند. زبان مازنی را بلدم فکر نکنم گیلکی برایم سخت باشد. دوستدار شما. سگ ولگرد. TheStrayDog (بحث) ‏۶ آوريل ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۰۴ (UTC)[پاسخ]
@TheStrayDog؛
پيرشرفشاه بلأميسر نه پير اشرف شاه! آنقدر عجول و شتابزده و هراسان عمل می‌کنید که حتی اسم بنده را هم درست نخواندید. :)--Pirsharafshah (بحث) ‏۶ آوريل ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۰۷ (UTC)[پاسخ]
Pirsharafshahالان مغزم کار نمیکنه. پیرشرفشاه گرامی. اندکی دیگر با من بحث کنی، تمام مشکلات عالم را به شما نسبت میدهم :) . شرمنده ام. به خاطر عمل زشت دیگران، باید انقدر عصبی باشم که دچار فرسایش اعصاب شوم و سرانجام همه کاسه کوزه ها را اینجا در یک ویکی دیگر روی سر کاربر دیگر بشکنم. متاسفم. دوستدار شما. سگ ولگرد. TheStrayDog (بحث) ‏۶ آوريل ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۲۰ (UTC)[پاسخ]


TheStrayDog، Pirsharafshah، AminSanaei
سلام دوستان. دیر به این بحث رسیدم و این ديرکرد يه خیری در خودش داشت که حالا بعد از مشاهدهٔ این گفتگو و سرنوشت مقالهٔ مذکور که پاک و حذف شده همه چیز بيش از پیش روشنه. از دو کارکیای عزیز ویکیپدیای گیلکی هم تشکر میکنم. || ورگ (گب) ‏۲ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۲ (UTC)[پاسخ]

سلام بر شما دوست گلم ایا هستید کاری داشتم باشما؟--ولگ (گب) ‏۸ آگؤست ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۵۲ (UTC)[پاسخ]

سلام ولگ جان. در خدمتم. بفرما. --ورگ (گب) ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۳۵ (UTC)[پاسخ]

آزاده--ما هان (گب) ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۴۸ (UTC)[پاسخ]

داستؤن چيسه ما هان؟ آزاده کيسه؟ راستي قأوه خؤنه مئن يکته بحث راتؤدأم. شرکت بکۊن. || ورگ (گب) ‏۲ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۸ (UTC)[پاسخ]
اي ولگه پاکاگۊدئبي--ما هان (گب) ‏۳ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۲۸ (UTC)[پاسخ]
ما هان؛ مأ ياد بمأ. :)) آخه برأ! آزاده آخه؟ :)) || ورگ (گب) ‏۶ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۷ (UTC)[پاسخ]
:)) فيکر کؤنم ایشؤنˇ منظۊر هۊ آزاد شده بۊ--ما هان (گب) ‏۷ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۹ (UTC)[پاسخ]
ما هان
تازگي ىکچي ىاد بىتم. واوؤشتن: آزاد شدن. واوؤشته: آزاد. واوؤز: آزاد شو. واوؤزؤن: آزاد کن. واوؤزؤنئن: آزاد کردن. واوؤشت: آزادی.
ورگ (گب) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۴۶ (UTC)[پاسخ]
عالي ما هان (گب) ‏۶ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۸ (UTC)[پاسخ]

دمت گرم[دچينواچين]

سلام برار، ممنۊن کي نشان فدأيي لۊطف دأري تي دم گرم. Aryan80H (گب) ‏۲۶ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۲ (UTC)[پاسخ]

Varg دمت گرم. چه نۊشؤن باحالي :)) --ما هان (گب) ‏۴ مئى ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۴۰ (UTC)[پاسخ]

سلؤم، هنوز هین اعتقاد سر دري؟ (بیناویش جواب ره فارسی/عربی/انگلیسی أجي چون گیلکی میره حالی نبؤبؤسته) V.H (گب) ‏۷ جۊلاى ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۶ (UTC)[پاسخ]

@V.H
اگر منظور استنتاج نهایی متنه، بله هنوز به این دریافت معتقدم گرچه راهبردی که از این دریافت استخراج میکنم یک راهبرد پان در آرزوی گیلکی بزرگ نیست بلکه معتقدم این درخت در ابعاد مختلف رشد طبیعی (یعنی بدون وجود یک مرکزیت دولتی گیلکی) کرده و رنگارنگ شده و حتی شاخه‌هایی همچون گیلکی مردم مازندران (گلکی) و گیلکی مردم گیلان (گیلکی) در دو سر یک طیف واجد تفاوتهای زبانی هستند و به همین دلیل برای زبان شرقی گلکی و برای زبان غربی گیلکی استفاده می‌کنم تا هم به این یکی بودن (وحدت) اشاره کرده باشم هم به اون تمایژ (کثرت در وحدت) که از نظر تاریخی واقعیه و اساسا در چنین گستره‌ای با چنین وضعیت جغرافیایی (دره‌ها و رودخانه‌های فراوان) قاعدهٔ افزایش واگرایی و آنتروپی زبانها در وضعيت طبیعی (یعنی بدون وجود دولت و بوروکراسی مرکزی به اون زبان) باید هم همین طور عمل میکرد.
[[[کارگير:Varg|ورگ]] (گب) ‏۱۳ جۊلاى ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)[پاسخ]

بی‌توجهی به ویکی‌گیل[دچينواچين]

من شمه ویکی دله چرخ-چرخ هائیتمه و متوجه بیمه این همه سال په، شمه ویکی هنتا فنی مسائل دله خله ضعیفه. أغه شما ویکی‌پدیا سر جدی بائین، من تومبه شما ره کایری هادم تا شمه ویکی‌ِ فنی سطح ره جؤر بَوریم. البته این ات پیشداشت-ه، و اِلّا "شه مُلک‌ِ صلاح ره خسروئون دوننه".

امین جان، ته هر راهی جه که صلاح دوندی توندی کارگیر جمع هاکنی. اسا که چن سالیه گیلکی زوون نهضت شکل هایته و ته قؤل: "گیلکی رنسانس" دوره دله درمبی، گیلکی ویکی‌پدیا تونده ات مهم نقش داره. حیف نیه این ویکی‌پدیا دله کورماز (مگس) پر نزنده؟ گیلکی ویکی‌پدیا بِنشنه حداقل ده هزار مقاله داره. ده‌ها برگزیده و باکیفیت مقاله داره. تومبی گیلان روستائون مقالات ره بوسیله ربات بسازیم، زحمت زیادی هم ندارنه. ولی باکیفیت محتوا ات‌پندیگ زحمت دارنه و انسانی نیرو خانه، تومبی ویکی‌فارسی جه بعضی برگزیده مقالات ره ترجؤمه هاکنیم. مثلاً وشمگیر و مردآویج که ویکی‌فارسی دله برگزیده هسته. ویکی‌گیلکی حتی یک برگزیده مقاله واقعی ندارنه، این حیفه. من پیشنهاد کمبه از هر جایی که توندی کارگیر جمع هاکنی. من این کارگیرون آموجش هدائن و اساسی کارون دله کومک کامبه. در این مرحله مترجم زیاد امه کار شونه، کسی خامبی که هم گیلکی بلد بائه هم گیلکی‌نویسی. البته اگه خاننی مثل همین اسا، هفته به هفته به ویکی سر نزنین کار گره خرنه و بِنشنه بیخیال ده هزار مقاله بَووی.

علی‌الخصوص ته، امین جان. ته شخصاً هفته به هفته ننی ویکی‌گیل. من هی سر زمبه و شمه "تغییرات اخیر" ره اشمبه و ویمبه هیچکس هیچ دچین-وچین نکارده؛ نه ته و نه باخی رفقون که "کارکیا" دی هستنی!

اسا که "گیلکی رنسانس" دله درمبی، گیلکی ویکی‌پدیا یکی از مهمترین رسانه‌ئونی حیساب وونه که به گیلکی منتشر وونه و تنها رسانه‌ای هسته که فقط از گیلکی استفاده کانده و مجبور نیه فارسی ره کار بزنه. حتی ته سایت دله ویشته فارسی نویسنی تا گیلکی. ولی اینجه اینتی نیه. این حیفه که شما انده چنین استراتژیک و مهم رسانه‌ای ره دست‌کم گیرننی و ونه دله فعالیت ندارننی و دنینی. حیفه.
درکل، خاستمه بائيرم، ویکی‌گیل پتانسیل و ارزش بیشتری دأنه تا مردوم-ه دعوت بؤکؤنيم تا گوگل مئن، به گيلکي وامج بؤکؤنن. V.H (گب) ‏۵ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۹ (UTC)[پاسخ]

How we will see unregistered users[دچينواچين]

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

‏۴ ژانویه ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۵ (UTC)