کارگيرˇ گب:Hosseinblue

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

گيلکي نيويسي[دچينواچين]

م سلام برأ

خۊشالم کي ويکيپديا مئن ىاور بمأى.

فقط ىکته نؤکته' خأستم بۊگؤم. أمه ويکيپديا مئن قرار بنأىم کي ىکدس بنويسيم ؤ کم-کم قديمي وانيويسؤن (مقاله'ن) ني قراره کي ىکدس بۊبۊن.

أمه گيلکي نيويسي مئن اي داب دستۊر أجي استفاده کؤنيم.

شمرأجي خأنيم کي شمرأني اي قاعده' بکار بگيرين. به عنوانˇ مثال مۊ لکي زبؤنˇ وانيويسˇ أول رچه (سطره) دچينواچين (ويراىش) بۊدم کي ويشتر مي منظۊر رؤشن بۊبۊن. بد نئه ىکته نيگا تؤدي.

شيمئه قۊربؤن.

ورگ (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۴ (UTC)

سلام حسين جان من بعید میدانم که فرصت کنم. همینجا از دوستان میخواهم اگر فرصت میکنند درخواست این دوست ما را بی پاسخ نگذارند--ما هان (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۳۵ (UTC)

جفتون قربون برار جان مه کمی گیلکی دومبی ...ببخشید اگر درست ننوشتم ... موفق باشید --Hosseinblue (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۲۵ (UTC)

اينفؤباکس[دچينواچين]

سلام برأ مۊ أگه سأب نکۊنم شۊمۊ لکي اينکۊباترˇ واسي زحمت کشئه-رين ؤ چۊن ويکي فارسي ترنسلىت گيلکي ويکي ترنسلىتˇ پۊشتيبانئه چندته ويکي فارسي عبارته به لکي واگرداني بؤده-بين ؤ ائره دکالسه بۊ! بعد نۊدؤنم چۊتؤ گيلکي گب زئنين! دواريم ... أمۊ ويکي ميئن ىکته قديمي شيوه اينفؤباکس چؤدن ئبه دأشتيم که تا ايسه کۊشتأى ويکيأ ني اۊ روشه کأرگينن ىا پيله ويکيؤنأ ني تک اينفؤباکسؤن ئبه هرته وانويسˇ مخصۊص (کؤللي نيه) اي روشˇ جي ايستفاده کؤنن. مۊنم بؤتم أمۊنم چندته کؤللي اينفؤباکس خأنيم (شهر ؤ کشور ؤ شاعر ؤ...) نيازي نيه هچي چندين ته کؤدي ولگ چاکۊنيم ؤ اۊشؤنˇ کؤده فارسي ويکي جي کؤپي بکۊنيم ؤ ... هنده أگر تؤني اي جديدˇ روش أمرأ چاکۊني ؤ اۊ قالب ؤ شاکله' تنظيم بکۊني خۊب بۊنه . فقط اي ولگ بىن ؤ اۊ شاکله' بىني مؤتوجه بۊني اي تازه روشˇ أمرأ که مازرۊني ىا لۊري ويکي قالبه تؤفير کؤنه. --شـىـخـ... (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۴۹ (UTC) آره این صفحه ای که گفتین خوبه ... این که چند واژه ویکی فارسی تغییر دادم یه اشتباه بود الانم من قطع دسترسی شدم !!! --Hosseinblue (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۴۴ (UTC) این الگوهاتون به الگوهای دیگر زبان ه پیوند ندادین !!اینجوری هم زبوناتونم به اشتباه میافتن حداقل از ویک فارسی یا انگلیسی جستجو کنی همونجا الگوی گیلکی رو هم میشه پیدا کرد!!!--Hosseinblue (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۴۶ (UTC)