کارگيرˇ گب:Aryan80H

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

--Pirsharafshah (گب) ‏۱۴ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۴۹ (UTC)

گیلکی خط[دچينواچين]

سلام Aryan80H جؤن، چره گیلکی خطˇ امره مقاله ننویسنی؟ --ما هان (گب) ‏۲۱ مئى ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۴۷ (UTC)

سلام بلاميسر، گيلکي کيليد تاخته أمرأ آشنا نۊبۊم، باخي مقاله‌ئانه گيلکي خط أمرأ نيويسم. ارادتمند Aryan80H (گب) ‏۲۲ جۊن ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۰ (UTC)

Aryan80H جؤن، ممنۊن--ما هان (گب) ‏۲۳ جۊن ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۱۱ (UTC)

چندته نؤکته[دچينواچين]

سلام آرين جؤن؛ أول تأ خسته نباشي گۊنم گه اي مدت کۊلاک بؤدي ؤ پۊرˇ پۊر خؤجير وانويس چؤدي؛ دمت گرم.

  • خأسسم تأ بگۊم گه أمۊ ائره سربس (رفرنس) ئبه قالب چأنگۊديم. اي يعني اينکه وقتي سربس-ه دئباخي ويکي‌ئن أجي کؤپي کؤني احتمال دأنه گه أمي ويکي ميئن "خطای یادکرد وب / خطای اسکریپت" يا همچين چيزي نۊشؤن بدي. اي مۊشکيلˇ حل گۊدن ئبه نيازي نيه أمرأن اۊ پيله ويکي‌‌ئنˇ مۊسؤن دم ؤ دزگاىˇ پيچيده-اي بدأريم. خالي کافئه اين-ه يه نيأ بکۊني تا خألي آدرس ؤ يته خؤلاصه تؤضيح أجي بۊتؤني رأحت سربس بدي.
  • دؤوؤم اينکه وانويسؤن خأ دئباخي زبؤنؤن أجي پيوند بۊخؤرن تا مردۊم وقتي فرضا يکته مقاله-أ ايتاليايي جي خؤندرن بۊتؤنن اينˇ گيلکي نؤسخه-أني بينن. هين واسي تؤني تي بنويشته مقاله'ن-ه، سمتˇ راستˇ سؤتۊن أجي (زوانؤن - افزودن پيوندˇ واوين) خئلي رأحت يکته زبؤن دؤجيني (فرضا فارسي) ايمه اۊ مقاله نؤم-ه اۊ زبؤن أجي وارد بکۊني تا پيوندؤن برقرار ببۊن. :))
  • ضمنا مۊ اي تي کیانۋ ریوزˇ وانويس-ه أننى دچينوأچين بأني پيونددار بؤدم؛ تنأني تي باخي وانويسؤن-ه پيونددار چأکۊن.

چأککيرم.--Pirsharafshah (گب) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۰۵ (UTC)

سلام Pirsharafshah جؤن، شيمي تؤضيحات جه پۊر ممنۊنم ؤ حتما مي باخي ويرايشان مئن جه أ نؤکته‌ئان استفاده کۊنم. بلاميسر Aryan80H (گب) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۵۴ (UTC)

تک خطي وانیویس[دچينواچين]

سلام Aryan80H جؤن. مي نظر اینه که تک خطي وانیویس وارد نۊکۊنیم. اگر تینی کمتر وانیویس بنویس ولي اۊشؤنیه که نیویسنی پیلله ببي. تي دمم گرم.--ما هان (گب) ‏۵ اؤکتؤبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۳ (UTC)

سلام ما هان جؤن، حله بلاميسر. Aryan80H (گب) ‏۵ اؤکتؤبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۶ (UTC)

دمت گرم--ما هان (گب) ‏۶ اؤکتؤبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۴۹ (UTC)

دۊمارته ته' سلام گۊنم Aryan80H جؤن. هنده تي جي خأنم اگر تینه پاچˇ وانیویس چانکۊن. امه پیلله وانیویس نیاز دأنیم اگر تینی. دمت گرم --ما هان (گب) ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۳۴ (UTC)

سلام ما هان جؤن، تي تازه سال مۊوارک ببه اۊميدوارم ساق ؤ سالم بيبي. مؤ خۊدم ني شيمي أمرأ هم نظر ايسم ؤ پيله وانيويسان أمرأ ويشتر حال کۊنم ولي بيدم اي سري جه سخت‌سرˇ رۊستایانˇ جا أمي گيله ويکي دۊرۊن خالي ايسه ده ايوارکي اۊشانم أیه وارد بۊگۊدم تا أمي مجمۊعه کامل ببه. رۊستایان ؤ دهستانانم درکل اطلاعات خاصي نأرن ناخاسته وانيويس پاچ درآیه ولي خؤ مؤ سأي بۊگۊدم هئچي جه قلم دنکفه. شرمنده أدش Aryan80H (گب) ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۲۸ (UTC)

خؤ جؤن. دمتم گرم--ما هان (گب) ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۴۲ (UTC)

سپاس[دچينواچين]

سلام عرض کونَم تِرِ Aryan80H جؤن خَسَم تشکر بونم که می شی بخاطر مقاله هام تشکر کونی.

درخواست کارگیر[دچينواچين]

سلام عرض گونم تِرِ Aryan80H جؤن خَسَم بؤگوم که اگر ای مقالَ موتا شایسته دؤنی بَنی دؤجئه وانويسؤنِ مئن اگرم فک کونی شایسته نیِ مو به تی نظر احترام نَنَم ممون اَدش

سلام پارسا جؤن، أول تره ايتأ خسته نباشيد گم کي أئره پۊر فعاليت گۊدن دري، تي کار دۊرۊسته دمت گرم. مؤ خۊدم ائره زياد باخي زاکان مأنستن قديمي نيئم ؤ تازه‌کار ايسم ولي چند ته کۊچي نۊکته تي خدمت عرض بۊکۊنم کي شمره به کار آیه.

  • أگه تأني تي مقاله ؤ متنان گيلکي خط أمرأ بينويس کي اۊنˇ ويشتر تؤضيحاته تأني أ لينک دۊرۊن بيديني ؤ گۊگلˇ کيبؤرد نصب أمرأ تأني به اي کيليد تأخته (کيبؤرد) ؤ گيلکي خط دسترسي بدأری ؤ گيلکي نيويشتن مئن تره پۊر کۊمک کۊنه.
  • دۊوؤمي نۊکته ني أن ايسه کي سأی بۊکۊن متني کي نيويسي اۊنˇ گيلکي غليظ‌تر ببه ؤ کمتر فارسي بدأره. مؤ شيمي مۊتا دىلمي مقاله دچين وأچين بۊگۊدم ؤ تأني تي باخي وانيويسؤن ني هأتؤ ويرایش بۊکۊني.
  • دؤجئه وانيويسؤنˇ جریان ني أتؤ ايسه کي هر ماهي ايتأ وانيويس (مقاله) انتخاب به ؤ اۊ وانيويس به مدت اي ماه هۊ گتˇ ولگ سر مانه. دؤجئه وانيويسؤن هم معمۊلا ماهان جؤن کي أیه مۊدير ايسه زحمت کئشه انتخاب کۊنه. أگر اي فعلي مقاله مهلت تۊمانه بؤسته ؤ زاکان بخان بعدي وانيويسه دؤجئنن حتما اۊ وخت جه شيمي وانيويسان هم استفاده کۊنن. جانˇ قۊربان Aryan80H (گب) ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۴۶ (UTC)ممۊن أدش مو گيلکي کيبۊرده نصبادم و از اي به بعد بهتر گيلکي وانويسم جانˇ قربان
سلام زأکؤن. امي وانیویسؤن خأني ایبچي سر ؤ شکل دارتر ببي. مثلا اي وانیویسˇ مۊتا دىلمي عکس جالب نیه، هم فارسي بنویشته اینˇ مئن ؤ هم ايکه عکسش فانتزي ؤ غیر دانشنامه ای ایسه!. ‏پارسا۱۲۳؟. جؤن تۊنم تي اؤجا بني پسي ایمضا بۊکۊن حتما--ما هان (گب) ‏۴ آوريل ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۵۱ (UTC)

کۊمک خأسم[دچينواچين]

سلام Aryan80H جؤن بؤگۊتم تو حرفه اي تر هيسي تي شي يته سوال بؤکؤنم خأسم بؤگؤم مو هرچي خأنم يته قالب چاکۊنم ونکنه ايته هچي قالب نه يا اي مقاله قالبˇ مۊسان بيلي آىليش اگه توني مره رانمايي بؤکؤن. پارسا۱۲۳؟. (گب) ‏۲۵ آوريل ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۱۶ (UTC)

سلام پارسا جؤن، خؤب ايسي، مؤ به شيمي فردۊسي ؤ چارلز ديکنز وانيويس (مقاله) اطلاعي جعبه اضافه گۊدم، تاني اۊشانˇ جه اۊلگۊ اۊساني ؤ هۊ متنˇ أمرأ باخي وانيويسانم اطلاعي جعبه اضافه بۊکۊني. أگه شيمي ابهام رفعا نۊبؤسته ىا دۊوارده سوال بداشتي مؤ تي خدمت ايسام. مخلصم Aryan80H (گب) ‏۸ جۊن ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۴۸ (UTC) سلام Aryan80H جؤن أمۊ بد نيم شؤمؤ خۊبيسي چن وخته پيدا نبي تي نيگران بۊبۊستيم،خئلي ممنون کي مي مؤشکلˇ پيگيري بۊدي تي دس درد نؤنه چاکريم خؤدانگدارپارسا۱۲۳؟. (گب) ‏۹ جۊن ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۱۷ (UTC)

مخلصم پارسا جؤن وظيفه بۊ.Aryan80H (گب) ‏۱۰ جۊن ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۵۴ (UTC)

سلام[دچينواچين]

سلام Aryan80H جؤن ببخشيد هأنده مؤزاحم بؤبۊستم خأسم تي جي وأپۊرسم أ وانيويس چارلز ديکنزˇ يته نيأ بؤني.چۊنکي خأسم بؤدؤنم أ وانيويس به انداز کافي گيلکي هيسه يا نه.ممنون أدش.پارسا۱۲۳؟. (گب) ‏۹ جۊن ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۵۹ (UTC)

سلام پارسا جؤن، اي وانيويس ايتأ سر بزئم مشکلي نأره تي کار دۊرۊسته دمت گرم. Aryan80H (گب) ‏۱۰ جۊن ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۰۰ (UTC) ممنۊن أدشپارسا۱۲۳؟. (گب) ‏۱۳ جۊن ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۲۵ (UTC)

.[دچينواچين]

سلؤم جؤن، برأر مۊ برخي وانويسؤن-ه مننئم ويکي دئبأخي زوؤنان ٚ همرأ پيوند بدم ارؤر دنه، دؤني خأن چيکأ گۊدن؟! (دۊرگ.؟!) (گب) ‏۸ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۴ (UTC)

سلام (دۊرگ.؟!) جؤن، برار کؤ وانيويس-أ خأيي پيوند بدني؟ Aryan80H (گب) ‏۸ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۱ (UTC)

چنته هيسن فی‌المثل سۊئيس ٚ وانويس (دۊرگ.؟!) (گب)

(دۊرگ.؟!) أدش مؤ هأ سۊئيسˇ وانيويس-ه پىوند بدام مۊشکلي نأشتی. ألبت ايته دئه راه ني پىوند دَئَنˇ ره نهأ، أگه بيشي "آىتم ويکي‌داده" دۊرۊن اۊ بخشˇ مئن کي ويکيپديا زوانان ؤ اۊشانˇ وانيويس نهأ، تأني اديتˇ سر کيليک بۊکۊني ؤ گيلکي ويکيپديا اختصاري نام ؤ اۊ وانيويسˇ نام-أ وارد بۊکۊني ؤ أتؤيي اۊ وانيويس باخي وانيويسانˇ أمرأ پىوند خۊره. ايوار ده تلاش بۊکۊن أگه نۊبؤسته اۊ وانيويسانˇ نام-أ مره اۊسئه بۊکۊن تره پىوند دنم.--Aryan80H (گب) ‏۸ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۵ (UTC)

خا نيأ کۊنم أگه هندئه مۊشکيلي پيش بۊمأ تره گۊنم، تي دم'ني گرم (دۊرگ.؟!) (گب)

(دۊرگ.؟!)، چأککرم--Aryan80H (گب) ‏۹ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۶ (UTC)

گيلکي زوؤن[دچينواچين]

سلؤم جؤن، گيلکي زوؤن ˇ دل مطالب رەٚ ترجۊمه گۊن. تشکۊر. V.H (گب) ‏۵ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۰۵ (UTC)

سلام کارگير:V.H، ترجۊمه بۊگۊدم.--Aryan80H (گب) ‏۵ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۲ (UTC)

سلام[دچينواچين]

سلام برأر خۊبيسي أمۊ یته تلگرامي جرگه بزأیم تا اۊیه بئیتر هماهنگا بيم، ألؤن آل پاچينؤ وانويسی گه پيش بنأ بی-ئه اۊیه رچأگير گۊد دريم هرکي یته واوين-ه چاؤنه ولي تي آیدي-ئه ندأرم يجۊري وأن تي آیدي-ئه أمره برسأني تا تره بؤتۊنيم جؤین بؤنيم جؤن.--دامؤني (گب) ‏۵ مئى ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۷ (UTC)

سلام دامؤني جؤن، حله أن مي تلگرام ٚ آيديه (@aryan80h) Aryan80H (گب) ‏۶ مئى ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۱ (UTC)

سلام[دچينواچين]

لطفا مقاله قائم‌شهر را به آیتم ویکی داده متصل کنید. با تشکر