شهربيجار

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


شهر بیجار ایسم ایته جی روستاهان بلوکات دهستان ،رودبار شهرستان رحمت اباد و بلوکات بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.
بلوکات دهستان روستاهان

شهربيجار، كوكنه، حليمه جان، براگور، رودسر روستا، شيخعلی توسه، ميرزاگلبند، كندلات، ليافو، دلديم بزرگ، ميانفريرود، گردپشته، ديلماده، رناسك بن، موش بيجار، لپه سرا، سرفريرود، گيلزارود، الوبن.

رودبار شهرستان رحمت اباد و بلوکات بخش دهستانان

بلوکات دهستان، رحمت آباد دهستان، دشتویل دهستان.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن آستارا | أسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | ديلمان | شفت | سۊماسرا | هشتپر | رزوندي (رضوانشهر) | پره سر | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | خۊمام | خۊشکبجار | لشتˇ نشا | کۊچي أسبان | کياشأر | رۊبار | رستم آباد | تۊتکابؤن | مانگيل | لؤشان | بره‌سر | جيرينديه
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه