رحمت‌آباد ؤ بلۊکات ٚ بخش

Wikipedia جي

رحمت‌آباد ؤ بلۊکاتˇ بخش ايتأ جه بخشان رۊبارˇ شهرستان، گيلانˇ اۊستان دۊرۊن ايسه.[۱]

کشوري تقسيمان[دچينواچين]

جمعيت[دچينواچين]

براساس سال ۱۳۸۵ˇ سر ايشماردن، أ بخشˇ جمعيت ۱۷۷۱۹ نفر ايسه.[۲]

سربس[دچينواچين]

  1. اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران، تهران: ۱۳۸۳ خ.
  2. قالب:یادکرد درگاه ملی آمار