تۊتکابؤن

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تۊتکابؤن
ايته تاتايي تۊتکابؤن ٚ جه

کلي اطلاعات

رسمي نام : {{{رسمي نام}}}
کشور : ایران Flag of Iran.svg
مردۊم
زوان: گیلکي
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي درىا جه : ۱۷۹


تۊتکابؤن ايته جه رۊبارˇ شأرستانˇ شأران ايسه. أ شأر رحمت‌آباد ؤ بلۊکاتˇ بخشˇ مرکز ايسه. تۊتکابؤن ىا تۊتک‌بن اي زمات مرکز پرورش نۊغان بۊ ؤ تۊتˇ دار اۊيه فراوان بۊ هأنه واسي أ شأرˇ ايسم تۊتکابؤن بنأييد.

تۊتکابؤن در حدۊد شانزده کیلؤمتري رۊبارˇ خۊرتاوي کلسیا ؤ حدۊد دۊ کیلؤمتري رستم آبادˇ خۊرتاو ؤ در حدۊد دۊوازده کیلۊمتري درفکˇ خۊرخۊس قرار دأره. أ شأر جه دۊ ته جؤرمحله ؤ جيرمحله بخش تشکیل بۊبؤسته دره ؤ ايته پۊرد أمرأ کي ايسپي‌رۊ سر چاکۊده بۊبؤسته رشت - قزوينˇ أصلي راه مئن قرار بيگيفته دره.

تۊتکابؤن رۊبارˇ زلزله زمات تقريبا ویران بۊبؤسته ولي بعدا دۊوارده چأگۊده بۊبؤسته.

جمعيت[دچينواچين]

براساس سال ۱۳۹۰ˇ سر ايشماردن، تۊتکابؤنˇ جمعیت برابر با ۱٬۶۷۸ نفر ايسه.[۱]

زوان[دچينواچين]

تۊتکابؤنˇ مردۊم به زوان گيلکي رۊباري لهجه أمرأ گب زنيدي.

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ | ناشر =معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران) |تاریخ =۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲}}