پرش به محتوا

تۊتکابن

Wikipedia جي
تۊتکابن
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانرۊبار ٚ شأرستان
بخشمرکزي بخش
رسمي نامتوتکابن
محلي نامتۊتکابن
مردۊم
جمعيت۱,۵۱۰ نفر (۱۳۹۵)
زوانگيلکي
مذهبشيعه
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي درىا جه۱۷۹ متر
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

تۊتکابِن یا تۊتکابۊن ايته جه گيلان ٚ شأران، رۊبار ٚ شأرستان ٚ مئن ايسه. أ شأر رحمت‌آباد ؤ بلۊکات ٚ بخش ٚ مرکز ايسه. تۊتکابن ىا تۊتک‌بن اي زمات مرکز پرورش نۊغان بۊ ؤ تۊت ٚ دار اۊيه فراوان بۊ هأن ٚ وأسي أ شأر ٚ نام-أ تۊتکابن بنأده.

تۊتکابن در حدۊد شانزده کیلؤمتري رۊبار ٚ خۊرتاوي کلسيا ؤ حدۊد دۊ کیلؤمتري رۊستم آباد ٚ خۊرتاو ؤ در حدۊد دۊوازده کیلۊمتري درفک ٚ خۊرخۊس قرار دأره. أ شأر دۊ ته جؤرمحله ؤ جيرمحله بخشان ٚ جه تشکیل بۊبؤسته دره ؤ ايته پۊرد ٚ أمرأ کي ايسپي‌رۊ سر چأکۊده بۊبؤسته رشت - قزوين ٚ أصلي را مئن قرار دأره.

تۊتکابن رۊبار ٚ زلزله زمات تقريبا ویران بۊبؤست ولي دۊواره اۊن-أ چأکۊدد.

جمعيت[دچينواچين]

براساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، تۊتکابؤن ٚ جمعیت ۱٬۶۴۱ نفر (۴۷۳ خانوار) بۊ. أ شأر ۱۳۹۵ سال ٚ مئن ۱,۵۱۰ نفر جمعيت دأشتي.[۱]

زوان[دچينواچين]

تۊتکابؤن ٚ مردۊم گيلکي زوان-أ رۊباري لئجه أمرأ گب زنئده.

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ | ناشر =معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران) |تاریخ =۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲}}