رودسر روستا

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


رودسر ایسم ایته جی روستاهان بلوکات دهستان ،رودبار شهرستان رحمت اباد و بلوکات بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.رودسر ایسم ایته روستا ایسه جه گیل دولاب دهستان، رضوانشهر شهرستان جه اوستان گیلان ، شومال ایران مین.
بلوکات دهستان روستاهان

شهربيجار، كوكنه، حليمه جان، براگور، رودسر روستا، شيخعلی توسه، ميرزاگلبند، كندلات، ليافو، دلديم بزرگ، ميانفريرود، گردپشته، ديلماده، رناسك بن، موش بيجار، لپه سرا، سرفريرود، گيلزارود، الوبن.

رودبار شهرستان رحمت اباد و بلوکات بخش دهستانان

بلوکات دهستان، رحمت آباد دهستان، دشتویل دهستان.

گیل دولاب دهستان روستاهان

ديلج محله، گيل چالان، دارسرا، اله بخش محله، ميانرود، خيمه سر، ساسانسرا، سياه بيل، لاكتاسرا، چنگريان، طارم سرا، تازه اباد روستا، بلاغ محله، رودسر روستا، شادكوه، شفارود، كليمان، خليل محله، روشنده، بالامحله سياه بلاش.

رضوانشهر شهرستان مرکزی بخش دهستانان

خوشابر، گیل دولاب.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن آستارا | أسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | ديلمان | شفت | سۊماسرا | هشتپر | رزوندي (رضوانشهر) | پره سر | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | خۊمام | خۊشکبجار | لشتˇ نشا | کۊچي أسبان | کياشأر | رۊبار | رستم آباد | تۊتکابؤن | مانگيل | لؤشان | بره‌سر | جيرينديه
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه