رودسر روستا

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


رودسر ایسم ایته جی روستاهان بلوکات دهستان ،رودبار شهرستان رحمت اباد و بلوکات بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.رودسر ایسم ایته روستا ایسه جه گیل دولاب دهستان، رضوانشهر شهرستان جه اوستان گیلان ، شومال ایران مین.
بلوکات دهستان روستاهان

شهربيجار، كوكنه، حليمه جان، براگور، رودسر روستا، شيخعلی توسه، ميرزاگلبند، كندلات، ليافو، دلديم بزرگ، ميانفريرود، گردپشته، ديلماده، رناسك بن، موش بيجار، لپه سرا، سرفريرود، گيلزارود، الوبن.

رودبار شهرستان رحمت اباد و بلوکات بخش دهستانان

بلوکات دهستان، رحمت آباد دهستان، دشتویل دهستان.

گیل دولاب دهستان روستاهان

ديلج محله، گيل چالان، دارسرا، اله بخش محله، ميانرود، خيمه سر، ساسانسرا، سياه بيل، لاكتاسرا، چنگريان، طارم سرا، تازه اباد روستا، بلاغ محله، رودسر روستا، شادكوه، شفارود، كليمان، خليل محله، روشنده، بالامحله سياه بلاش.

رضوانشهر شهرستان مرکزی بخش دهستانان

خۊشابر ٚ دهستان، گيل دۊلاب ٚ دهستان.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شأرداري | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشتˇ مۊزه