رضوانشهر

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج
رضوانشهر
Rezvanshahr
رسمی نام رضوانشهر
کشور ایران Flag of Iran.svg
اوستان گیلان
اینترنتی سایت http://www.rezvanshahr.ir
تلفونˇ پیش‌شوماره ؟؟؟
مردوم/جوغرافی
جمعیت 3575
زوان تالشی، گیلکی
شهرؤن
پره‌سر، مرکزی
بخشؤن
پره‌سر، مرکزیرضوانشهرشهرستان تالش واستارا مابین بنا ببوسته دره وجز ساحلی شهرون کاسپین به حساب ایه. ازنظر طبیعی باعث پیوند دریاو کوه ایسه و مناظر بکر زیادی دره. اه شهر مین بیشتر تالش ایسه و بقیه هم گیلک وتورک ایسید.

کشوری تقسیمان[دچينواچين]

ا شهرستان شامل دوتا بخش پره سر و مرکزی و شهران رضوانشهر و پره سر، و دارای چارتا دهستان به ایسمانه دیناچال، ییلاقی ارده، خوشابر و گیل دولاب و ۱۱۰ تا روستا ایسه.

شهر: رضوانشهر

شهر: پره‌سررضوانشهر دانگشان[دچينواچين]


رضوانشهر روستاهان[دچينواچين]

خوشابر دهستان روستاهان

رودبارسرا، پونل، چكچه پشت، شانكاور، اورما، درواز، رينچ محله، سياه بيل خوشابر، گالشخيل، شيخ محله روستا، سكام، انگولش، ويشه سرا، چاخ، الان، بياچال، بيجاركن، اهنگرمحله، سرك، شيشار، وزشت، استه سر، رزدار، وانگاه، بن منی كش، دشت ميان، شيربچه پير، اقاجان محله، باسكه مشم، پلنگ پاره، ملال، باناصر، شيروا، وزميخيلگاوان، سياه بيل، خالشت، پلختار، بنگاه روستا،

گیل دولاب دهستان روستاهان

ديلج محله، گيل چالان، دارسرا، اله بخش محله، ميانرود، خيمه سر، ساسانسرا، سياه بيل، لاكتاسرا، چنگريان، طارم سرا، تازه اباد روستا، بلاغ محله، رودسر روستا، شادكوه، شفارود، كليمان، خليل محله، روشنده، بالامحله سياه بلاش.

دیناچال دهستان روستاهان

اردجان، صيقل سرا، الكام، حوريان، كوهستان روستا، نوكنده، كيش خاله، جنبه سرا، خلخاليان، چران، رودكنار، سنديان، سيمبری خاله.

ییلاقی دهستان روستاهان

ارده، روشنده، اق مسجد روستا، بارگام، چروده، نوده، سنگده، خجه دره، ميانرود، سياه لرز، لتوم، كهنه كه، كوره رودبار، رزدارستان، زندانه، ديانسر، دشت دامان، دشتانسر، گيل يار، لوسه، جلدبرداشت، وسكه، سيفه دشت، تت بالو، برين، سرداربن، ويسادار، كهنه كلان، دكان بيجاری، سنديكه.


گيلان (اوستان)

گيلان-Ustone Gilon(اوستان)

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | بندر انزلی | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | سیاکل | شَفت | سوماسرا | تالش | فومن | لاجان | لنگرود | ماسال
شهرؤن

احمدسرگوراب | اسالم | آستارا | اسسؤنه | اوتاقور | املش | بازارجومه | بره‌سر | بندر انزلی | پره‌سر | توتکابون | جیرنده | چابوکسر | چوبر | حویق | خشک ِ بیجار | خؤمام | ديلمان | رانکوه | رحيم‌آباد | روسسؤم‌آباد | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | رودبنه | سنگر | سیاکل | شفت | شلمان | سوماسرا | فومن | کلاچای | کوجسفان | کومله | کیاشهر | گوراب زرمئخ | لاجان | لشت ِ نشا | لنگرود | لؤشان | لوندویل | لیسار | ماسال | ماسوله | مرجقل | منجیل | واجارگا | هشتپر 

خؤجير جيگأن

انزلی مورداب | اکبریه مسجد | گولشنˇ حمام | نيرو دريايی نظامی موزه | سجیرانˇ آبشار | لؤنأیْ | شیطان کو | محمد معينˇ مقبره | اسپیدمزگت | محتشم ِ باغ | شيخ زاهدˇ اسسؤنه | غازیان ِ پورد | امیرکلایه سل | لاجؤنˇ سل | رشتˇ شهرداری | رشت ِ کولافرنگی | قلعه کول | ماسوله | چیی موزه | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشت ِ موزه | لاجؤنˇ خشتˇ پورد | کاکتوسانˇ موزه 

گيلان ِ دهاتؤن ِ فهرست