رزوندي شأرستان

Wikipedia جي
رزوندي شأرستان
ايته تاتايي رزوندي شأرستان ٚ جه
ايته تاتايي رزوندي شأرستان ٚ جه
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
بخشانمرکزي بخش، پره سر ٚ بخش
شأرانرزوندي، پره سر
رسمي نامرزوندي شأرستان
محلي نامرزوندي، رزونده
مردۊم
جمعيت۶۴,۱۹۳ نفر[۱]
زوانگيلکي، تالشي
مذهبشيعه، سۊنني
طبيعي جۊغرافي
پيلئکي۷۱۴ کيلۊمتر مربع
باخي ايطلاعات
سؤغاتبج
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳
رسمي وبجيگارزوندي فرمانداري

رزوندي شأرستان، ايته جه گيلان ٚ شأرستانان ايسه ؤ گيلان ٚ خۊرخۊس ٚ مئن قرار بيگيته دره ؤ اۊن ٚ مرکز ني رزوندي شأر ايسه. رزوندي شأرستان، خۊرتاو ٚ جه أنزلي ؤ سۊماسرا شأرستانان، نسا جه ماسال ٚ شأرستان، کلسيا جه تالش ٚ شأرستان ؤ کاسپي درىا ؤ خۊرخۊس ٚ جه أردبيل ٚ خلخال ٚ شأرستان-أ فأرسه.

کيشوري تخسيمان[دچينواچين]

رزوندي شأرستان ۲ بخش، ۲ شأر ؤ ۴ ته دهستان-أ شامل به ؤ ۱۱۵ ته رۊستا دأره.

جمعيت[دچينواچين]

براساس ۱۳۸۵ ٚ سال ٚ سرايشماردن، رزوندي شأرستان ٚ جمعيت ۶۴,۱۹۳ نفر (۱۶,۵۱۸ خانوار) بۊ.[۲]

زوان ؤ مردۊم[دچينواچين]

رزوندي شأرستان ٚ مردۊم تالش ؤ گيلک ايسد ؤ اۊشان ٚ زوان ني تالشي ؤ گيلکي ايسه.[۳][۴]

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}
  2. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}
  3. گویش گیلکی لاهیجان. واژه‌نامه و پاره‌ای ویژگی‌های آوایی و ساخت‌واژه‌ای. جلد اول. دکتر نادر جهانگیری. چاپ دانشگاه مطالعات خارجی توکیو.
  4. https://www.ethnologue.com/language/glk