تالش

Wikipedia جي

تالش ايته منطقه ايسه کي آذرباىجان ٚ جؤمۊري نسا ؤ أردبيل ٚ خۊرتاو ؤ ايته بخش جه گيلان ٚ خۊرخۊس-أ شامل به ؤ تالشان ٚ زيوش ٚ جيگا ايسه.