سرفريرود

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


سرفریرود ایسم ایته جی روستاهان بلوکات دهستان ،رودبار شهرستان رحمت اباد و بلوکات بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.
بلوکات دهستان روستاهان

شهربيجار، كوكنه، حليمه جان، براگور، رودسر روستا، شيخعلی توسه، ميرزاگلبند، كندلات، ليافو، دلديم بزرگ، ميانفريرود، گردپشته، ديلماده، رناسك بن، موش بيجار، لپه سرا، سرفريرود، گيلزارود، الوبن.

رودبار شهرستان رحمت اباد و بلوکات بخش دهستانان

بلوکات دهستان، رحمت آباد دهستان، دشتویل دهستان.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه