دشتویل ٚ دهستان

Wikipedia جي

دشتویلˇ دهستان ايتأ جه دهستانان رحمت‌آباد ؤ بلۊکاتˇ بخش، رۊبارˇ شهرستان ؤ گيلانˇ اۊستان دۊرۊن ايسه.

جمعيت[دچينواچين]

براساس سال ۱۳۸۵ˇ سر ايشماردن، أ دهستانˇ جمعیت ۵۴۱۶ نفر (۱۴۲۲ خانوار) ايسه.[۱]

رۊستاهان[دچينواچين]

دشتویل دهستان روستاهان

رشی، چلگاسر، چره، دشتويل روستا، دفراز، راجعون، پشتهان، پلنگ دره، خاصه كول، استخرگاه، سيدان، چاك، چله بر، حاجی ده، حاجی شيركيا، كنبك، رودخانه روستا، پسيندره، لافندسرا، پره، وليجار، مخشر، كلوس فروش، دره دشت.

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}