چابوکسر

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج
سرولات چابوکسر

چابوکسر مشرقی ترین شهر اوستان گيلان در حد فاصل اوستان گيلان ومازندران درکوتاهترين فاصله بين کوه و دريا حداکثر ۱۳۰۰متر در شمال کشور قرار بیگیفته. در گستره جغرافيايي چابوکسر ۴ محصول عومده کشاورزي يعني برنج چاي مرکبات و کيوي درکنار همديگر رشد کونیدی.


چابوکسردیدنئن[دچينواچين]

گيلان (اوستان)

گيلان-Ustone Gilon(اوستان)

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | بندر انزلی | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | سیاکل | شَفت | سوماسرا | تالش | فومن | لاجان | لنگرود | ماسال
شهرؤن

احمدسرگوراب | اسالم | آستارا | اسسؤنه | اوتاقور | املش | بازارجومه | بره‌سر | بندر انزلی | پره‌سر | توتکابون | جیرنده | چابوکسر | چوبر | حویق | خشک ِ بیجار | خؤمام | ديلمان | رانکوه | رحيم‌آباد | روسسؤم‌آباد | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | رودبنه | سنگر | سیاکل | شفت | شلمان | سوماسرا | فومن | کلاچای | کوجسفان | کومله | کیاشهر | گوراب زرمئخ | لاجان | لشت ِ نشا | لنگرود | لؤشان | لوندویل | لیسار | ماسال | ماسوله | مرجقل | منجیل | واجارگا | هشتپر 

خؤجير جيگأن

انزلی مورداب | اکبریه مسجد | گولشنˇ حمام | نيرو دريايی نظامی موزه | سجیرانˇ آبشار | لؤنأیْ | شیطان کو | محمد معينˇ مقبره | اسپیدمزگت | محتشم ِ باغ | شيخ زاهدˇ اسسؤنه | غازیان ِ پورد | امیرکلایه سل | لاجؤنˇ سل | رشتˇ شهرداری | رشت ِ کولافرنگی | قلعه کول | ماسوله | چیی موزه | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشت ِ موزه | لاجؤنˇ خشتˇ پورد | کاکتوسانˇ موزه 

گيلان ِ دهاتؤن ِ فهرست