چابۊکسر ٚ بخش

Wikipedia جي

چابۊکسرˇ بخش ايته جه گيلانˇ بخشان رۊدسرˇ شأرستانˇ مئن ايسه. أ بخشˇ مرکز، چابۊکسرˇ شأر ايسه.[۱]

کشوري تقسيمان[دچينواچين]

شأر: چابۊکسر

جمعيت[دچينواچين]

براساس ۱۳۸۵ˇ سالˇ سرايشماردن، چابۊکسرˇ بخشˇ جمعيت ۲۵،۱۹۹ نفر بۊ.[۲]

سربس[دچينواچين]

  1. اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران، تهران: ۱۳۸۳ خ.
  2. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}