پرش به محتوا

گراکو

Wikipedia جي


گراکو- تصویر سر کلیک بوکونید

گراکو ایسم ایته جی روستاهان کنارسر دهستان ،رشت شهرستان کوچصفهان بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.
کنارسر دهستان روستاهان

گیلوادشتان، کنارسر روستا، شیرایه، هندوانه پردسر، پیر موسی، مامودان، گراکو، جوربیجارکل، جانکبر، رودکل.

کۊجسبان ٚ بخش ٚ دهستانان

بلسبنه دهستان • کنارسر ٚ دهستان • لۊلمان ٚ دهستان

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه