گازگیشه

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجوگاز گیشه ایته روستا نام ایسه هندخاله دهستان جه، سوماسراشهرستان و گیلان اوستانه جه، ایران کلسیا مین.ایه ایته پیله غروق نها کی انزلی سله دیمه نها. ا غروق مین موردوم خوشان مال و اسبه بهارتاوستان زمات آورده اویه تا پاییز زمات هویه دارده.هند خاله دهستان روستاهان

نوخاله اکبری، نوخاله جعفری، هندخاله روستا، نرگستان، شیخ محله، سیاه درویشان، صوفیان ده، کیشستان، لاکسار، سادات محله، گازگیشه، باقلاکش، خمسر، سیاوی.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه