دره جير

Wikipedia جي

روستای دره جیر در 5 کیلومتری لاهیجان بعد از روستای آهندان با طبیعت بکر و چای بکر مردی خون گرم و دلنواز و در سال 85جمعیت آن 215 نفر (۷۱) خانوار اعلام شده است و روستای سرسبزی که بعد آن زاکله بر و چهل ستون را شامل میشود و به آبشار ماهی موشی میرسد(یوسفی پور)