جيرگوابر

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

جیرگوابر نام روستایی است از توابع آهندان شهرستان لاهیجان استان گیلان روستای مذبور کوهستانی بوده و دارای 40 خانوار می باشد. روستای مذبور دارای منظره زیبا می باشد . بطوریکه شهرستان لاهیجان و کوههای اطراف چشم هر بیننده ای را می نوازد. شغل اصلی مردم چایکاری می باشد. در گذشته محل فوق محل پرورش گاو بوده و نام جیرگوابر از گاو بر گرفته شده است . جورگوابر و میان گوابر از زیر مجموعه های جیرگوابر می باشند مسجد ولی عصر در مرکز روستا واقع و در ماه محرم حال و هوای خاصی در روستا وجود دارد.اثر از برجی ذاکله بری

جیرگوابر ایسم ایته جی روستاهان آهندان دهستان ، لاجان شهرستان مرکزی بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


جیرگوابر دشت ایسمه ایته روستا ایسه شبخوس لات دهستان مئن ، املش شهرستان جی اوستان گیلان.


لاجان شهرستان مرکزی بخش دهستانان

آهندان دهستان، بازکیا گوراب دهستان، لفمجان دهستان، لیالستان دهستان، لیل دهستان.

آهندان دهستان روستاهان

بوجايه، كوه بنه، آهندان، سادات محله، ليالمان، دهسر، بالاتموشل، سوخته كوه، ميان محله زاكله بر، ازارستانكی، پائين تموشل، كوره بر، دره جير، نارنج لنگه، چی چی نيكوتی، گردكوه، چمندان، ازارستان، مازی كله، بندبن پائين، خورتای، هالوخانی، جيرگوابر، ملامحله چهل ستون، صالحبر، بندبن بالا، خرتاب، بيلاژمحله، شرم لنگه، قاضی گوابر، لواسی محله، دزدكسو، گلستان روستا، بالابيجارانكيش، راهدارخانه روستا، ميان گوابر، پائين بيجاران كيش، جورگوابر.

شبخوس لات دهستان روستاهان

گركرود • جيرگوابر • اسماعيل گوابر • اسيابسران • پائين هلوسرا • جورگوابر • گوشتپزان • سوخته كيش • سيوير • پروين لنگه • ازاربن عليا • وركوره • گرمای سرا • سورشفيع لات • گشكور • كهنه گويه بالا • سركله • رمشايه • ازاربن سفلی • بزگويه • علی اباد • يوسف آباد • بالاهلوسرا • لاتسرا • سپردان • رودگوابر • شبخوس سرا • كهنه گويه پايين • ليليج گوابر • لاتك • لرداسر • بهشت آباد • پشتدره لنگه • طارمسرا • حرمسرا

گيلان (اوستان)

گيلان (اوستان)

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه اشرفيه | املش | بندر انزلی | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | سیاکل | شَفت | سوماسرا | تالش | فومن | لاجان | لنگرود | ماسال
شهرؤن

احمدسرگوراب | اسالم | آستارا | اسسؤنه اشرفيه | اوتاقور | املش | بازارجومه | بره‌سر | بندر انزلی | پره‌سر | توتکابون | جیرنده | چابوکسر | چوبر | حویق | خشک ِ بیجار | خؤمام | ديلمان | رانکوه | رحيم‌آباد | روسسؤم‌آباد | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | رودبنه | سنگر | سیاکل | شفت | شلمان | سوماسرا | فومن | کلاچای | کوجسفان | کومله | کیاشهر | گوراب زرمئخ | لاجان | لشت ِ نشا | لنگرود | لؤشان | لوندویل | لیسار | ماسال | ماسوله | مرجقل | منجیل | واجارگا | تالش 

خؤجير جيگأن

انزلی مورداب | نيرو دريايی نظامی موزه | سجیرانˇ آبشار | لؤنأیْ | محمد معينˇ مقبره | اسپیدمزگت | محتشم ِ باغ | شيخ زاهدˇ اسسؤنه | غازیان ِ پورد | شیطان کو | رشتˇ شهرداری | رشت ِ کولافرنگی | قلعه کول | ماسوله | چیی موزه | رشت ِ موزه | کاکتوسانˇ موزه 

گيلان ِ دهاتؤن ِ فهرست