جيرگوابر

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جیرگوابر نام روستایی است از توابع آهندان شهرستان لاهیجان استان گیلان روستای مذبور کوهستانی بوده و دارای 40 خانوار می باشد. روستای مذبور دارای منظره زیبا می باشد . بطوریکه شهرستان لاهیجان و کوههای اطراف چشم هر بیننده ای را می نوازد. شغل اصلی مردم چایکاری می باشد. در گذشته محل فوق محل پرورش گاو بوده و نام جیرگوابر از گاو بر گرفته شده است . جورگوابر و میان گوابر از زیر مجموعه های جیرگوابر می باشند مسجد ولی عصر در مرکز روستا واقع و در ماه محرم حال و هوای خاصی در روستا وجود دارد.اثر از برجی ذاکله بری

جیرگوابر ایسم ایته جی روستاهان آهندان دهستان ، لاجان شهرستان مرکزی بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


جیرگوابر دشت ایسمه ایته روستا ایسه شبخوس لات دهستان مئن ، املش شهرستان جی اوستان گیلان.


لاجان شهرستان مرکزی بخش دهستانان

آهندان دهستان، بازکیا گوراب دهستان، لفمجان دهستان، لیالستان دهستان، لیل دهستان.

آهندان دهستان روستاهان

بوجايه، كوه بنه، آهندان، سادات محله، ليالمان، دهسر، بالاتموشل، سوخته كوه، ميان محله زاكله بر، ازارستانكی، پائين تموشل، كوره بر، دره جير، نارنج لنگه، چی چی نيكوتی، گردكوه، چمندان، ازارستان، مازی كله، بندبن پائين، خورتای، هالوخانی، جيرگوابر، ملامحله چهل ستون، صالحبر، بندبن بالا، خرتاب، بيلاژمحله، شرم لنگه، قاضی گوابر، لواسی محله، دزدكسو، گلستان روستا، بالابيجارانكيش، راهدارخانه روستا، ميان گوابر، پائين بيجاران كيش، جورگوابر.

شبخوس لات دهستان روستاهان

گركرود • جيرگوابر • اسماعيل گوابر • اسيابسران • پائين هلوسرا • جورگوابر • گوشتپزان • سوخته كيش • سيوير • پروين لنگه • ازاربن عليا • وركوره • گرمای سرا • سورشفيع لات • گشكور • كهنه گويه بالا • سركله • رمشايه • ازاربن سفلی • بزگويه • علی اباد • يوسف آباد • بالاهلوسرا • لاتسرا • سپردان • رودگوابر • شبخوس سرا • كهنه گويه پايين • ليليج گوابر • لاتك • لرداسر • بهشت آباد • پشتدره لنگه • طارمسرا • حرمسرا

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه