پرش به محتوا

پاچنار

Wikipedia جي

پاچنار ایسمه چند تا جیگا ایسه ایران میئن:پاچنار ایسم ایته جی روستاهان كلشتر دهستان ، رودبار شهرستان بخش مرکزی ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران .


کلشتر دهستان روستاهان

علی اباد، كلشتر روستا، سفيدرود، جمال اباد كوسه، جمال ابادنظامی وند، پاچنار، جمال ابادحلاج، دشتگان، اغوزبن، طلابر، گليورز، تركنشين لوشان، رزكند، سی سرعليشارود، نمك اوران، مرجان اباد.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه 


تئران محلان


قدیم تئران از چار محله تشکیل ببوسته بو به ایسم های سنگلج، اودلاجان (عودلاجان)، بازار محله و چاله‌میدان. در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار چندین محلیه تازه در تئران چاگوده ببوسته به نام‌های: ارگ، چاله حصار، خانی آباد، قنات‌آباد، پاچنار، پامنار، گار ماشین، گود زنبورک‌خانه، صابون‌پزخانه، گود عرب‌ها و دروازه قزوین.