دروازه قزوین

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دروازه قزوین قاجار دوره
باز سازی ببوستیه دروازه قزوین

مشهورترین و معروف ترین دروازیه تئران بو در عصر قاجار. ا دروازه خود شوهرتا مدیون سفر جهانگردان و اروپائیان ایسه که به تئران سفر گودیدی و به دلیل اون که همه اوشان تقریبن از ا دروازه وارد شهر بوستیدی، هانه ویسی خوشانه سفرنامه میئن زیاد از ا دروازه صحبت کونیدی. ا دروازه محل الانی تقریبا خیابان قزوین کنونی ابتدا بو که در حدود یک سال ایسه تئران شهرداری تصمیم به بازسازی اون بیگیفته ا دروازه به خاطر اون که اوله جاده قزوین نهابو به ایسمه دروازه قزوین معروفا بوسته.


تئران محلان


قدیم تئران از چار محله تشکیل ببوسته بو به ایسم های سنگلج، اودلاجان (عودلاجان)، بازار محله و چاله‌میدان. در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار چندین محلیه تازه در تئران چاگوده ببوسته به نام‌های: ارگ، چاله حصار، خانی آباد، قنات‌آباد، پاچنار، پامنار، گار ماشین، گود زنبورک‌خانه، صابون‌پزخانه، گود عرب‌ها و دروازه قزوین.