ورگه دره

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


ورگه دره ایسمه ایته روستا ایسه خرجگیل دهستان مئن ، تالش شهرستان جی اوستان گیلان.

خرجگیل دهستان روستاهان

خرجگيل، ناوپائين، گيجو، كشاور، درازمحله، لوابن، لاكاتشم، ياری محله، آسياب شم، ناو، گيلانده، خليان، دريابن، سی بستان، چوواژيه، ناوبالا، اسب بونی، كوره رود، رزوان، خطائيه، ورگه دره، متش، دخاله كوه، لرزده، خرخونی، كرمون، اله ده، لك، لمير، دوله زمين، پنبه پشته، چاره سو، لومه دشت.

تالش شهرستان اسالم بخش دهستانان

اسالم دهستان • خاله سرا دهستان • دهستان ناو اسالم

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه