هلستان

Wikipedia جي


هلستان ایسم ایته جی روستاهان مالفجان دهستان ،سیاکل شهرستان بخش مرکزی ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.هلستان ایسم ایته روستا ایسه جه خیرودکنار دهستان ، نوشهرشهرستان بخش مرکزی جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.


مالفجان دهستان روستاهان

مالفجان • لشكريان • ازبرم • نمك رودبار • دهبنه • سياهكل محله • هلستان • بيدرون • زيارتگاه • سپردان • كلاهدوزمحله • رجورازبرم • مالده • چوشل • خوشل • چوفلكی • كيش محله • نعيجی • كل سر • پائين كلاگوابر • روبرابر • گيل موشا • كرفستان • گالش موشا • علی بيك سرا • برپشته سر • بالاكلاگوابر • بيجارپشت • شيركوه محله • ديماسرا • سرارود • دزرود • نوروزاباد • للم • كرف كل • بوتستان • بينه كرده

سیاکل شهرستان بخش مرکزی دهستانان

توتکی دهستان • خرارود دهستان • مالفجان دهستان

خیرودکنار دهستان روستاهان

كشك سرا، علی ابادمير، تازه اباد خیرودکنار، نيرنگ، خيرودكنار، موسی اباد، هلستان، بندپی، لتينگان، خيرسر، سيدعلی كياسلطان، اميررود، مزگا، سنگ تجن، ابندانك، بهجت اباد، درزی كلا، شمع جاران، نجارده، كوركورسرعليا، شب خسكاج، شكری كلا، شهرپشت، كردی كلا، مارگيرده، سنگتو، شريعت اباد.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه