دهبنه

Wikipedia جي


دهبنه-Dahbane ایسم ایته جی روستاهان مالفجان دهستان ،سیاکل شهرستان بخش مرکزی ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


گاویه ایسم ایته جی روستاهان شیرجوپشت دهستان ، لاجان شهرستان رودبنه بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


دهبنه در ابتدای سیاهکل واقع شده است.مالفجان دهستان روستاهان

مالفجان • لشكريان • ازبرم • نمك رودبار • دهبنه • سياهكل محله • هلستان • بيدرون • زيارتگاه • سپردان • كلاهدوزمحله • رجورازبرم • مالده • چوشل • خوشل • چوفلكی • كيش محله • نعيجی • كل سر • پائين كلاگوابر • روبرابر • گيل موشا • كرفستان • گالش موشا • علی بيك سرا • برپشته سر • بالاكلاگوابر • بيجارپشت • شيركوه محله • ديماسرا • سرارود • دزرود • نوروزاباد • للم • كرف كل • بوتستان • بينه كرده

سیاکل شهرستان بخش مرکزی دهستانان

توتکی دهستان • خرارود دهستان • مالفجان دهستان

شیرجوپشت دهستان روستاهان

باركوسرا، بالارودپشت، بالامحله ناصركياده، كورنده، بين كلايه، سراجار، ارباستان، گاويه، حسنعلی ده، كچلام، حسن بكنده، شيرجوپشت بالا، نوشر، پائين محله ناصركياده، سحرخيزمحله، ايوان استخر، اميراباد، جيرباغ ، شيرجوپشت پائين، دهبنه، سيدمحله، فشوپشته، ناصركياده ميان محله، ميردرياسر، صيقل بنه، ميان محله چاف گاويه، اربوكلايه، تی تی پريزاد، متعلق محله ارباستان.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه