لاته کاروانسرا

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن لاته كاروانسرا أجي)

ا كاروانسرا كه نزد اهالي محل به كاروانسراي شاه عباسي نيز شهرت داره ، در 35 كيلومتري جنوب رشت و در چهار كيلومتري امامزاده هاشم ، بر سر جادة رشت – قزوين واقع ببوسته . ا كاروانسرا حياطي مربع شكل داره كه در هر ضلع اون به طول 27 متر ، هفت شاه نشين ( ايوان ) و اتاق چاگوده ببوسته . كاروانسرا با آجر و ملاط ساروج چاگوده ببوسته .رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه