خواهرامامه بقعه

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خواهر امامه بقعه

رشت خواهر امامه بقعه منسوب ئیسه به «فاطمه اخری» امام موسی کاظم دختره و امام رضا خاخوره.

ا بقعه در قدیم قدیمان معروف بو به «امامزاده لال شوی» . و ظهیرالدین مرعشی در کیتاب «تاریخ گیلان و دیلمستان» که در اواخر قرن ۹ هجری بینیویشته ببوسته ، از ا بقعه با هه نام یاد بوگوده. ظاهراً علت ا ئیسم نان مربوط به نحوه کشف ا مزار به.

بعد ها دوره ناصری میئن سال 1282 ه . ق ملا حسنعلی حسنی (از روحانئن معتبر گیلان)در دوران حوکومت قاسم خان والی شوروع کونه به چاگودن ئیته بقعه بزرگ همراه با صحن و رواق و و... در او مکان.که کار اون بعد از مرگش تومامه به.


حاجی ملا رفیع شریعتمدار (مجتهد و مال دار تراز اول گیلان در عهد ناصری) در سال آخر خو زیندیگی یعنی در ۱۲۹۲ ه. ق برای ا بقعه سردری چاگوده که هنوز پابرجایه.

ا بقعه در دوره قاجار محل بست نشینی مقصرین بو و در دوره مشروطه محل تحصن و تظاهرات مردوم به شومار آمویی.رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه