پرش به محتوا

بقعه آكاشا

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن آكاشا بقعه أجي)

ا بوعقه در رود برده، درفاصله 5/1 كیلومتری شمال منطقه سنگر ، از توابع رشت قرار بیگیفته . بر پایه شجره نامـه موجـود در بوقعـه میئن، ایه آرامـگاه « آشیـخ علـی بن آقـاكاشاه » قیس زای ، از صحابه حضرت رسول(ص)‌ایسه . اما در ایته شجره نامیه دیگه ، اون ایته از امام موسی كاظم (ع) زاکان معرفی ببوستیه . بر اساس كتیبه ای که الان موجوده ، بوقعه در سال 920 هجری قمری چاگوده و اونه پوشت بام از سفال ایسه.


گیلانه تارئخی جیگاؤن

سردار محتشمه باغ . سالار مشكوه باغ رستم آباده آب انبار . میزا كوچك خانه آرامگاه . سید ابوالقاسمه آرامگاه . میر نظام الدینه آرامگاه و دكتور حشمت . امام زاده سید حسینه آرامگاه و ابراهیم . پیر جنگلی بازكیا آرامگاه . دكتور محمد معینه آرامگاه . آقا سید محمود مرندی آرمگاه . پیرموسی آرامگاه . كاشف السلطنه آرامگاه . بابا ولی آرامگاه (قادر پیغمبر) . پیر قطب الدین باغچه سرا آرامگاه . پیر حسن ؤ پیر مسعوده آرامگاه . شیخ ابوالوجیه آرامگاه . امام زاده میر شمس الدین آرامگاه . آقا سید محمد نجفی آرامگاه . امام زاده آقا میر جمال الدین . امام زاده سید علی غزنوی . امام زاده سید ابو جعفر سادات . امام زاده عون بن محمد ماسوله . امام زاده شفیع . اسپیه مزگت ی سفید مسجد . ساعته برج . امام زاده صالحه بقعه . بی بی حوریه بقعه . امام زاده آقا سید ابوالحسنه بقعه . شیخ زاهد گیلانی بقعه . میر شمس الدین لاهیجی بقعه . چهار پادشاهانه بقعه . ملا عاقله بقعه . آقا سید اسماعیل و آقا سید ابراهیمه بقعه . آقا سید محمده بقعه . آقا سید رضا كیا بقعه . امام زاده محمد حنیفه بقعه . آقا سید ابوجعفره بقعه . امام زاده اسحاقه بقعه . دوازده تنه بقعه . آقا سید حسنه بقعه . آقا سید حسین كی بقعه . آقا سید محمده بقعه . سید جلال الدین اشرفه بقعه . سید محموده بقعه . سید شرف شاه بقعه . آق سید محمد یمنی بقعه . آقا شاه (عكاشه) بقعه . آقا سید دانیاله بقعه . خواهر امامه بقعه . آقا سید عباس و سید اسماعیله بقعه . آقا سید قاسمه بقعه . آقا سید احمد و آقا سید حیدره بقعه . پیره بقعه . رانكوه پیر محله بقعه . آقا سید معین و مبینه بقعه . سید ابو جعفر ثایری بقعه . مرتضی و سید ابراهیمه بقعه . امام زاده آقا سید ابوالحسنه بقعه . عون بن علی بن محمد ماسوله بقعه . آقا سید ابراهیمه بقعه و آقا سید عبدالله . تپه باستانی مارلیك . تی تی كاروان سرا . بخش گوله خشتی پل . نیاكو خشتی پل . كسیمه خشتی پل . غازیانه پل . میان پشته پل . لنگروده آجری پل . تالش دولابه پل . كسما خشتی ‌پل . مرغانه پرد . تمیجانه آجری پل . گلشن و طاهر گورابه قدیمی حمامان . گلشنه حمام . دیلمانه قدیمی حمام . حاج آقا بزرگه حمام . حمام هایپیر سرا، شاهزاده گلستان . حاج میرزا احمدی حمام . كی كلایه قدیمی حمام . آق اولر قدیمی حمام . میرزا احمد ابریشمی خانه . محمد صادقی قدیمی خانه . سردار معتمد رشتی خانه . سید اسماعیل ضیابری خانه . سید علی مقیمی خانه . دیوان بیگی خانه . منجمه قدیمی خانه . دریا قدیمی خانه . رییس زاده قدیمی خانه . محبی خانه . منجم باشی خانه . ماسوله تاریخی روستا . معتمدی ساختمان . گمركه ساختمان . شهرداری ساختمان . اداره پسته ساختمان . استان داری سابق ساختمان . كلاه فرنگی عمارت . سردار امجده عمارت . نصرالله خان سرداره عمارت . لیساره صلصال قلعه . شفته قلعه رودخان . ساسان قلعه . بندین قلعه . مسجد كلده قلعه . لاته كاروان سرا . میان پشته كاخ . ضرغام السلطنه قشلاقی كاخ . رضا شاه اختصاصی كاخ . ناهار خوران كاخ . میدانه مجموعه . شاپوره مدرسه . مسجد جامع . اكبریه مسجد . صفی مسجد (سفید) . جوره مسجد جامع . امیر بنده مسجد جامع . گسكره مناره . مسجد جامع مناره . رود خان مناره . سلجوقی مناره