کۊلافرنگي عمارت

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن کلاه فرنگی عمارت أجي)
رشته کلاه فرنگی

ا عمارت در كنار رودخانه گوهررود در ضلع جنوبی پارک موحتشم با بام سوفالی همكف در دو طبقه چاگوده ببوسته و فورم ييلاقی اون به صورت دو تا ۸ ضلعی مربع ئیسه كه در كنار يكديگر قرار بیگیفته اید كه در كل فرم زيبايی به ساختمان بدا ،بانی ا عمارت صادق اكبر محتشم الملک ملقب به سردار معتمد از مالكين و حكام گيلان در صدر مشروطيت ۱۳۲۷ هجری قمری بو و علت انتخاب نام كلاه فرنگی بر روی ا بنا شباهت فراوانی ئیسه كه طبقه فوقانی ا بنا به كلاه سيليندری (فرنگی) داره.رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه