ابریشمچی

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن ابریشمچی خانه أجي)

ابریشمی خانه ا بنا در ضلع جنوب شرقی ميدان صيقلان و در اخر کوچه شاعری قرار داره . دوروبره ا خانه از جلوه ای نسبتا سنتی و تاريخی برخوردار ئیسه. ا بنا ئیته از ارزشمندترين ساختمان های موتعلق به قاجاريه عصر ئیسه. بانی اون به روايتی حاج ميرزا اسماعيل حاکم سرمایه داره دورهناصرالدين شاه بو . در سال ۱۳۱۸ ، حاج احمد ميرزا ابريشمی اونه از وارث ميرقاسم خريداری کونه .

محوطه ا بنا ۲۰۰۰ مترمربع و زيربنای خانه ۶۵۰ مترمربع ئیسه. دارای دو طبقیه که طبقه دوم اون دارای آيينه کاری و گچبری زيبا و منحصر به فردی ئیسه .


رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه