سبز ٚ مىدان (رشت)

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن رشتˇ سبزˇ میدان أجي)
رشت ٚ سبز ٚ مىدان

سبز ٚ مىدان ىا سَوْز ٚ مىدان ايته قديمي مىدان ايسه کي رشت ٚ شأر مئن نهأ ؤ رشت ٚ شأرداري مىدان ٚ نيزيک ايسه ؤ علم‌الهدی خيابان أمرأ شأرداري مىدان-أ وصل به.

سبز ٚ مىدان ايته ناحيه نامه کي قديمان دۊ ته اۊستاسرا ؤ کیاب بین واقع بۊ ؤ سبزه زاری بو که تا محله چمارسرا کشیده ببوسته بو.

رشت سبزه میدان

اوله أ سبزه زاران ایته ابگاه نهابو و در کنار اون ایته قبرستان که مجرمانه بعد از اعدام گودن اویه چالا گودید. در دوران سلطنت ناصرالدین شاه خان های فومن و شفت ناچار ببوستیدی کوچ بوکونید رشت ٚ میئن اوشان قسمتی از پیر سرایه که ایته بازار چه هم اونی میئن نهابو بهدیدی و خانه های مسکونی اونه میئن چاگودید.

أ میدان در زمانی که محمد ولی خان تنکابنی(نصرالسلطنه ، سپهدار اعظم ، سپهسالار اعظم) حوکومت گودی در دوره سلطنت مظفر شاه قاجار باز سازی ببوسته بو .اونه گورستانه متروکا گود ، اونه ابگاهه که یالانه اب گیری نبوستی و فقط از طریق اب باران ابگیری بوستی و تبدیل به لجنزار ببوسته بو با زباله های شهری پورا گود.و از هو زمان گردشگاه عمومی محسوب بوستی.

بعد ها سبزه زاران حوالی سبزه میدان تبدیل به خیابانبیستون(طالقانی فعلی) ببوسته، و جای او ابگاه همسینما چاگودیدی.

در حال حاضر دارای فضای سبز ، کتابخانه عمومی ، و تندیسهایی از مشاهیر گیلان زمین : شیون فومنی ، پروفسور فضل الله رضا ، دکتر محمود بهزاد ، پروفسور مجید سمیعی و .. ئیسه.


رشته محلات

صالح آباد ، آب و برق ، زیرکوچه ، سرخه بنده ( که خیابان تختی خوانده به) ، احمدیان ، پارک شهر ، زرجوب ، سوخته تکیه (امروزه در خیابان استاد مطهری واقع ئیسه.)، حاجی آباد (از یک طرف به خیابان استاد مطهری و از سوی دیگر به خیابان امام خمینی وصله.) ، بادی الله، ارمنی بولاغ (گورستان ارامنه رشت در این محل نها.) ، کرد محله ، باقر آباد ، ساغری سازان ، دانشسرا ، جيرباغ ، رودبارتان ، خمیران زاهدان ، دباغیان ، کوزه گران ، خمیران چهل تن ، چله خانه (آرامگاه دکتر ابراهیم حشمت از سران نهضت جنگل در صحن مسجد چله خانه واقع ئیسه.) ، چمارسرا ، (بقعه دانای علی که زیارتگاه مورد توجه اهالی رشت ئیسه ،در ا محل واقع ببوسته.) ، استادسرا ، پاسکیاب ، سرخه بنده ، آتشگاه (آتشگاه بیستون) ، صیقلان ، کیاب ، رشتˇ سبزˇ میدان (آرامگاه استاد ابراهیم پورداود در ا محل واقع ببوسته.) ، شهرداری ، گلسار ، بوسار ، پیربازار ، فخب ، پل عراق ، استخر ، دو برادران (چهار برادران) ، خواهر امام ، رشتیان ، سلیمان داراب ، تازه آباد ، منظریه رشت ، احمد گوراب ، جاده لاکان ، پل طالشان ، آفخرا (آقا فخرا) ، آج بیشه (حاجی بیشه) ، شهرک قدس ، سنگ سازی


رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه


شهرداری رشت سبزه میدان رشت