کاسه فروشانه مسجد

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ا بنا در بازار خرازهای رشت واقع ببوسته و بنای اولیه آن از آثار دوره قاجاریه و از مساجد بزرگ شهر ئیسه. طول ا مسجد 18/5 و عرض اون 14 متر ئیسه.


با ساختن سه فیلپای بزرگ فضای داخلی مسجدا به چهار قسمت چاگودده. محیط هر یک ازفیلپاها 3/25 متر است. پایه های آن ها هفت ردیف کاشی به رنگ سبز و سیاه به ارتفاع 108 سانتی متر ئیسه. در قسمت خاوری مسجد محوطه‌ای به طول 8/60 و عرض 7/10 متر واقع شده که پوشش آن برد و فیلپای مدور متکی ئیسه و قسمت زنانه مسجد را تشکیل دهه. ازاره مسجد به ارتفاع 98 سانتی متر با کاشی‌کاری دوره قاجاریه پوشیده ببوسته. ا مسجد با پوشش سفال سر دارای مناره آجری نسبتا کم ارتفاعی ئیسه. متصل به مسجد مدرسه علوم دینی مهدیه با کتیبه ای به تاریخ 1363 ه.ق نها.رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه