رشتˇ ملي کتابخانه

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن رشته ملی کتابخانه أجي)

کیتابخانه ملی رشت در ورودی خیابان اعلم‌الهدی جنب ساختمان شهرداری رشت نها.

رشته کیتابخانیه ملی
رشته کیتابخانیه ملی
رشته کیتابخانیه ملی

ا كیتابخانه دارای ۱۵۰ هزار جلد كیتاب چاپی و ۱۷۵۰ جلد كیتاب خطی ئیسه كه برخی از اوشان منحصر به فرد ئیسئده. تعداد اعضای اون ۲۰۰۰۰ نفر ئیسه و روزانه به طور متوسط ۱۵۰۰ نفر از ا كیتابخانه استفاده کونیدی.


فكر چاگودنه كیتابخانه ملی در سال ۱۳۰۶ توسط محمد علی تربيت، رييس اداره فرهنگ گيلان، در زمين اهدايی شهرداری رشت به ا اداره مطرح ببوسته. در روز ۱۶ آذر سال ۱۳۰۶ جمعيتی به نام نشر معارف گيلان كه هدف اون چاگودنه كیتابخانه ملی بو تشكيل ببوسته و سرانجام در روز پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۱۳ هم‌زمان با جشن هیزاره حكيم ابوالقاسم فردوسی كیتابخانه مذكور افتتاح ببوسته. چاگودنه ا بنا هم‌زمان با ساخت و ساز يک سلسله بناهای اداری و عام‌المنفعه در شمال ايران در دوره عهد پهلوی اول انجام ببوسته و نوع معماری اون تقليدی ئیسه از معماری شرق اروپا .رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه