پرش به محتوا

كيسم روستا

Wikipedia جي


کیسم ایسم ایته جی روستاهان کیسم دهستان ، آستانه شهرستان بخش مرکزی ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران . کیسم اهالی ا کلمه یا kisam گیدی و ادارات دورون اونا kisom تلفظ کونیدی.ا روستا سابقه تاریخی داره و بیه بیش حکومتان ا منطقه دورون خوشانه نظامی نیرویانا داشتیدی و مرزبانی کودیدی.رشت جاده به لاهیجان تا رضا شاه دوره کیسم جه کذر کودی و شویی تیجین (تجن)وبازان و تجن گوکه و بازکیاگوراب و هنه واسی پیشتران ره کیسم آبادتر بو. کیسم سفید رود کنار نهه و کیسم لات میان سینزده بدر زمات مردوم جما بیدی و اویه تمام سال کولی گیران کوگایه. کیسم چندتا محله جا تشکیل بوبوسته که شامل پایین محله بالا محله گوراسر و راشه سر ایسه.بالامحله قدیم نام "منیشه یا میان شه" بو.الان ادارات دورون راشه سر نام جاده سر نیویسیدی. مردم زبان گیلکی ایسه و اوشان لهجه بیه پیش لهجهان مشخصاتا داره.کلمه سفیدرود ا لهجه دورون "سیودرو"sivderoo تلفظ به .البته ا منطقه هسا دوزبانه ایسه و زاکان فارسی گپ زنیدی. ا منطقه مالک بزرگ ناشتی و خرده مالکین هویا زندگی کودید. کیسم میان در گذشته ایته حمام و بازار دایمی نهه بوکه دو تا دروازه داشتی که توسط فتح الله خان کیسمی از خرده مالکین متنفذ محلی بساخته بوبوسته بو و ایته عمارت دو طبقه مسکونی شامل اندرونی و بیرونی هم بازار کنار چاکوده که ا عمارت عکس کتاب "از آستارا تا استرآباد" دورون نهه.او عمارت جا الان ایته مدرسه راهنمایی بساخته بوبوسته.جالبه بدانید که کیسم دبستان سال 1311 افتتاح بوبوسته. ا تاسیسات و ایته خشته پرد کی اونه عکس هم ا کتابه دورون نهه از بین بوشوییدی. کیسم جه افراد نام آشنایی بیرون بامویید. پروفسور فقید دکتر سعید کیوان استاداقتصاد دانشگاه مریلند آمریکاو استاد دکتر عبدالله شیدفر استاد ریاضی دانشگاه علم و صنعت ودکتر حسن رحیمی منصور استاد شیمی دانشگاه بلوچستان و پژمان بازغی بازیگر سینما و تلویزیون از زمره ا افراد ایسید.

خیلی از کیسمیان خوشانااز طایفه ممخونی یا محمدخانی دانیدی و گیدی که محمدخان جد بسیاری از کیسم خانواده ن ایسه.بازغی پرتوی خوشرنگ فاضلی کریمی کیوان محمودی و...جزو ا خانواده ن ایسید. کیسم برنج و چای و ابریشم منطقه درون معروف ایسه و قدیمیان گیدی که کاشان و اصفهان تاجران کیسم ابریشما تانستیدی تشخیص بدید.ابریشم کشی صنعت هسا منسوخا بوسته داره. بالامحله کیسم دورون صنعت لوتکا سازی رایج بو بطوریکه امامزاده هاشم روستایان جا سفارش فگیفتیدی .لوتکایا به کیسم لهجه "نو"nou و امامزاده هاشم درون "ناو"گیدی.

کیسم دهستان روستاهان

تجن گوكه، كيسم روستا، نياكو، پنچاه، سياه كوچه، اميرهنده، كماچال بالامحله، امشل، بازان، كلده، كماچال پائين محله، سالستان، تجن روستا، تهام، كيسم جوكل، بيربنه پائين، بيربنه بالا، راحيجان.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه