پرش به محتوا

كماچال بالامحله

Wikipedia جي


کماچال بالامحله ایسم ایته جی روستاهان کیسم دهستان ، آستانه شهرستان بخش مرکزی ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران .

ای روستا در 3 کیلومتری اسسونه هنه ملا علی کامی لاهیجی ، شیخ عبدالرسول انصاری ، شیخ علامه حجت انصاری ، آیت الله شیخ مهدی مهدوی و آیت الله شیخ محمد مهدوی ای روستا جی بون ای روستا نوم کیتاب میر ظهیر و اسکندر بیک ترکمان مئن ایشاره ببو و اسکندر بیک ترکمان در کیتاب عالم آرای عباسی به عنوان " اعظم قرای لاهیجان " یعنی پیلدنه ترین روستای لاجون یاد کونه

کیسم دهستان روستاهان

تجن گوكه، كيسم روستا، نياكو، پنچاه، سياه كوچه، اميرهنده، كماچال بالامحله، امشل، بازان، كلده، كماچال پائين محله، سالستان، تجن روستا، تهام، كيسم جوكل، بيربنه پائين، بيربنه بالا، راحيجان.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه