پرش به محتوا

كهنه سرا

Wikipedia جيکهنه سرا ایسم ایته روستا ایسه جه بلده کجور دهستان ، نوشهرشهرستان بخش مرکزی جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.

کهنه سرا ایسم ایته جی روستاهان توتکی دهستان ،سیاکل شهرستان بخش مرکزی ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.

در ایه روستا تقریباً 30 خانوار ساکینن که به ترتیب جمعیت ایسمی شامیل قربانی،کهن پور، آرزومند، کوچیکی، سعیدیان(بیغال)، لطفی فر هیستن. جمعیت ایه روستا تا 120 نفر قابل تخمینه. کار اصلی اهالی ایه روستا کشاورزی شامل برنج کاری و چای باغ ایسته. در کنار کشاورزی دامداری هم دارن. که با ایه دامن خودشون رزق و روزیه به دست آرن. آب و هوا در ایه روستا بیشتر کوهپایه ای هیسته.و خیلی مطبوع. اگه اهالی رعایت نظافت محل بکونن واقعاً خیلی قشنگ و زیبا هیسته. ایه محل سو نفر شورا به نامهای خدابخش سعیدیان، رضا کهن پور و افشین کهن پور داره. که امیدوارم با کمک اهالی موفق ببون خو کارن خوب به انجام برسانن. مردم ایه منطقه از لحاظ اقتصادی اکثراً افرادی ضعیف بنیه هیستن که توجه بیشتر دولمردان طلبه. انشاالله.


توتکی دهستان روستاهان


ليش • مهربن • اشكمجان پهلو • اسو • سوتگوابر • توشی • كرف پشته تازه اباد • كرف پشته گالشی • كرف پشته • كيارود • انگولور • كهنه سرا • كاشكی • كلنادان بالا • توتكی • چالك سراكی • لوشاده • سياه بيجار • سيكاش • اسبراهان • صالح كوه • اسفنديارسرا • كلنادان پائين • كشل • كلندی • بيجارسرا • جانشرود • ضياكوه • كرف پشته ايلياتی • اذرچه • زيزاكش • شبخوس لات • اغوزبن • يكاورك • تی تی كاروانسرا  • پيله سرا • لشكج • توكنده • نيسپی • لونك • لياله كل پايين • سه چكه • لياله كل بالا • اربه بن • ولنيسپی • لاكاران • بالارود • كيش چال • سردشت • رنگال • اغوزچال • باباكوه • گالش زمين

سیاکل شهرستان بخش مرکزی دهستانان

توتکی دهستان • خرارود دهستان • مالفجان دهستان

بلده کجور دهستان روستاهان

صلاح الدين كلا • علی ابادعسگرخان • اندرور • تسكاتك • چلندر • پيكلا • ملكار • كهنه سرا • دزدك  • چيلك سفلی • حوض كتی • سنگ سرا • حمزه ده عليا • حمزه ده سفلی • ملاكلا • چيلك عليا • تاج الدين كلا • اردوگاه نيروی دريائی • ديزركلا • پارك جنگلی سی سنگان روستا • مجتمع مسكونی پامچال

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه