بریران

Wikipedia جي


بریران ایسم ایته روستا ایسه جه تولم دهستان، سوماسراشهرستان جه اوستان گیلان ، شومال ایران مین.

روستاي شهيد پرور بريران از توابع شهرستان صومعه سرا در استان گيلان مي باشد که در همسايه گي دو روستاي سياه تن و ماتک واقع شده است شغل اصلي مردم اين روستا که در کنار يک رود زيبا وسد روي آن واقع شده است شالي کاري است البته در گذشته يکي از قطب هاي کاشت پاپروس بوده است نکته مهم درباره اين روستا اين است که خط اصلي انتقال گاز ايران به روسيه از اين روستا مي گذرد که يک ايستگاه بزرگ تقويت فشار هم در اين مکان احداث گرديده است اين روستا داراي حدود صد و بيست خانوار جمعيت است که با اين جمعيت خود پنج شهيد در راه انقلاب و ايران به نام هاي سيروس قبادي-داوود قبادي- بهمن مصلحي-نقي داوودي-فريدون قبادي تقديم نموده است از خانواده هاي تشکيل دهنده روستا مي توان به خانواده هاي قبادي و اکبري اشاره کرد


تولم دهستان روستاهان

لیفشاگرد • سسمس • ماتک • کلاشم پایین • دلیوندان • صیقل وندان • گوراب • سیاه تن • خراط محله • فلاح اباد • مردخه بوزرگ • بریران • صیقلان روستا • زیمسار • بودیان • مردخه کوچیک • کلکوه • گلابخوران • مرسارود • علیوندان • شالکا

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شأرداري | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشتˇ مۊزه