ابچالگي

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج


ابچالگی ایسم ایته جی روستاهان دیوشل دهستان ، لنگرود شهرستان ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.

لنگرود شهرستان بخش مرکزی دهستانان

چاف دهستان • دیوشل دهستان • گل سفید دهستان

دیوشل دهستان روستاهان

ديوشل، ليلاكوه، طالش محله، كوشالشاد، درويشانبر، موبندان، لوكلايه، سياهكلده، جدانوكر، پائين محله نالكياشر، حاج ابراهيم ده، سادات محله، بالامحله نالكياشر، گالشكلام ليلاكوه، ديوشل پشته، خراطمحله، بازارده گلباغ، ابچالگي، اخوندمحله، اسماعيل سرا، خالياگل، گاچه ور.

گيلان (اوستان)

گيلان (اوستان)

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه اشرفيه | املش | بندر انزلی | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | سیاکل | شَفت | سوماسرا | تالش | فومن | لاجان | لنگرود | ماسال
شهرؤن

احمدسرگوراب | اسالم | آستارا | اسسؤنه اشرفيه | اوتاقور | املش | بازارجومه | بره‌سر | بندر انزلی | پره‌سر | توتکابون | جیرنده | چابوکسر | چوبر | حویق | خشک ِ بیجار | خؤمام | ديلمان | رانکوه | رحيم‌آباد | روسسؤم‌آباد | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | رودبنه | سنگر | سیاکل | شفت | شلمان | سوماسرا | فومن | کلاچای | کوجسفان | کومله | کیاشهر | گوراب زرمئخ | لاجان | لشت ِ نشا | لنگرود | لؤشان | لوندویل | لیسار | ماسال | ماسوله | مرجقل | منجیل | واجارگا | تالش 

خؤجير جيگأن

انزلی مورداب | نيرو دريايی نظامی موزه | سجیرانˇ آبشار | لؤنأیْ | محمد معينˇ مقبره | اسپیدمزگت | محتشم ِ باغ | شيخ زاهدˇ اسسؤنه | غازیان ِ پورد | شیطان کو | رشتˇ شهرداری | رشت ِ کولافرنگی | قلعه کول | ماسوله | چیی موزه | رشت ِ موزه | کاکتوسانˇ موزه 

گيلان ِ دهاتؤن ِ فهرست