پرش به محتوا

نخجيركلايه

Wikipedia جي

نخجیر کلایه ایسم ایته جی روستاهان لیالستان دهستان ، لاجان شهرستان مرکزی بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


لاجان شهرستان مرکزی بخش دهستانان

آهندان دهستان، بازکیا گوراب دهستان، لفمجان دهستان، لیالستان دهستان، لیل دهستان.

لیالستان دهستان روستاهان

چهارخانه سرپائين، ليالستان، ديزبن، بيجاربنه بالا، نخجيركلايه، شيخانبر، كوشال، قصابمحله، بيجاربنه پايين، گوراندان، نوبيجار، متعلق محله نوبيجار، سپهرپشت، كوچكده، سياهگوراب بالا، بيجاربسته سر، سياهگوراب پايين، الكی صحرا.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه 

نخجیر کلا مئن ایته دانشگاه  که اندیشمند اینه نام ایسه  چگودن که از سال 88 شمسی دانشجو    گینه/ایته کارخانه ی سیبک سازی هم نخجیر کلایه مئن هنه.که ابادانی بیشتر ای روستا سبب ببون.     نخجیر کلایه سوته قسمت دنه که ایته جوئور محله ایته جیر محله ایته هم قاضی محله این قسمتون    ایسن.ایته بقعه اسید رضی نامم اینه مئن هنه.