پرش به محتوا

رضوي خۊراسان ٚ اۊستان

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن خراسان رضوی اوستان أجي)
رضوي خۊراسان
مرکزمشهد
پيلئکي۱۱۸,۸۵۴  کیلۊمتر مربع
جمعيت (۱۳۹۵)۶,۴۳۴,۵۰۱ نفر
شأرستانان ٚ تعداد۳۳
زمات ٚ جيگاايران ٚ استاندارد ٚ زمات (گرينویچ+۳:۳۰)
تاوسساني ساعت (دي‌اس‌تي)ايران ٚ استاندارد ٚ زمات (گرينويچ+۴:۳۰)
وبجيگارضوي خۊراسان ٚ اۊستانداري
تلفؤن ٚ پيش شۊماره۰۵۱

رضوي خۊراسان ايته جه ايران ٚ اۊستانان ايسه. أ اۊستان ٚ مرکز مشهد ايسه ؤ کلسيا جه تۊرکمنستان ٚ کيشور، خۊرخۊس ٚ جه سمنان ؤ کلسيايي خۊراسان ٚ اۊستانان، نسا جه نسايي خۊراسان ٚ اۊستان ؤ خۊرتاو ٚ جه أفغانستان ؤ تۊرکمنستان-أ فأرسه. تا ۱۳۸۳ سال، ايران ٚ کيشوري تخسيمان ٚ مئن أ اۊستان نسايي خۊراسان ؤ کلسيايي خۊراسان ٚ أمرأ ايجايي ايته اۊستان بۊد کي اۊن ٚ نام خۊراسان ٚ اۊستان بۊ ولي بأزۊن ايته مصوبه أمرأ اۊ اۊستان سۊته اۊستان ٚ مئن تخسيم بۊبؤسته.

أ اۊستان ٚ پيلئکي ۱۱۸,۸۵۴ کيلۊمتر مربع ايسه ؤ ايران ٚ پنجؤمي پيله اۊستان ايسه. براساس ۱۳۹۵ سال ٚ سرايشماردن، أ اۊستان ٚ جمعيت ۶,۴۳۴,۵۰۱ نفر بۊ ؤ جمعيت ٚ نظر ٚ جه ايران ٚ دۊوؤمي اۊستان تئران ٚ اۊستان ٚ پسي ايسه.

رضوي خۊراسان ٚ اۊستان

کشوري تخسيمان[دچينواچين]

‌200Px رضوي خۊراسان ٚ اۊستان ۳۳ شأرستان، ۷۹ بخش، ۱۷۵ دهستان و ۸۱ شأر دأره:[۱]

شأرستان مرکز جمعيت
(۱۳۹۵)[۲]
پيلئکي
(km2)[۳]
باخرز باخرز ۵۴,۶۱۵ ۱۸۸۹
بجستان بجستان ۳۱,۲۰۷ ۳۷۹۲
بردسکن بردسکن ۷۵,۶۳۱ ۷۱۲۶
بينالۊد طرقبه ۶۹,۶۴۰ ۱۱۵۸
تایباد تایباد ۱۱۷,۵۶۴ ۲۹۲۹
تؤربت جام تؤربت جام ۲۲۴,۲۴۵ ۴۹۶۷
تؤربت حیدريه تؤربت حیدريه ۲۲۴,۶۲۶ ۳۶۸۱
جغتای جغتای ۴۹,۱۷۵ ۱۷۱۶
جۊوین نقاب ۵۴,۴۸۸ ۱۶۵۳
چناران چناران ۸۸,۶۹۲ ۲۰۷۳
خليل آباد خليل آباد ۵۱,۷۰۱ ۱۱۲۱
خاف خاف ۱۳۸,۹۷۲ ۹۸۲۷
خۊشاب سلطان آباد ۳۷,۱۸۱ ۱۸۶۹
داورزن داورزن ۲۱,۹۱۱ ۲۴۲۰
درگز درگز ۷۲,۳۵۵ ۳۷۷۷
رؤشتخوار رؤشتخوار ۶۰,۶۸۹ ۳۵۹۸
زاوه دؤلت آباد ۶۷,۶۹۵ ۲۵۷۵
زبرخان قدمگاه ۵۶,۶۳۵ ۱۱۰۲[۴]
سبزوار سبزوار ۲۸۲,۰۴۹ ۷۲۱۷
سرخس سرخس ۹۷,۵۱۹ ۵۳۹۷
ششتمد ششتمد ۲۴,۲۶۱ ۲۹۳۷[۵]
صالح آباد صالح آباد ۴۳,۴۲۶ ۳۱۸۳
فريمان فريمان ۹۹,۰۰۱ ۳۳۵۶
فيرۊزه فيرۊزه ۳۷,۵۳۹ ۱۴۹۰
قۊچان قۊچان ۱۷۴,۴۹۵ ۳۸۴۸
کاشمر کاشمر ۱۴۳,۶۵۰ ۱۱۵۲[۶]
کلات کلات ۳۶,۲۳۷ ۳۵۰۳
کۊهسؤرخ ريوش ۲۵,۰۱۴ ۲۱۹۸[۶]
گلبهار گلبهار ۶۶,۳۲۱ ۱۰۰۷
گؤناباد گؤناباد ۸۸,۷۵۳ ۵۷۸۹
مشهد مشهد ۳,۳۷۲,۶۶۰ ۹۱۶۹
مه‌ولات فیض باد ۵۱,۴۰۹ ۳۳۱۷
نیشابۊر نیشابۊر ۳۹۵,۱۴۵ ۵۶۵۳

جمعيت[دچينواچين]

رضوي خۊراسان ٚ پيله شأران ٚ جمعيت
نام شأرستان جمعيت
مشهد مشهد ۳,۰۰۱,۱۸۴
نىشابۊر نىشابۊر ۲۶۴,۳۷۵
سبزوار سبزوار ۲۴۳,۷۰۰
تؤربت جام تؤربت جام ۱۴۰,۰۱۹
کاشمر کاشمر ٚ شأرستان ۱۰۲,۲۸۲
قۊچان قۊچان ۱۰۱,۶۰۴

رضوي خۊراسان ٚ جمعيت براساس ۱۳۹۵ سال ٚ سرايشماردن، ۶,۴۳۴,۵۰۱ نفر بۊ کي جمعيت ٚ نظر ٚ جه ايران ٚ دۊوؤمي اۊستان تئران ٚ پسي ايسه. هأتؤني براساس ۱۳۹۵ سال ٚ سرايمشاردن ۲۱۹,۴۴۲ نفر کي أفغانستان ٚ شين ايسد أ اۊستان ٚ مئن زيوده.

تاتايي‌ئن[دچينواچين]

باخي اطلاعات[دچينواچين]

(خراسان رضوی اوستان)

(خراسان رضوی اوستان)

مرکز مشهد
شهرستانان بردسکن | بجستان | تایباد |تحت جلگه | تربت جام | تربت حیدریه | چناران | جغتای | جوین | خلیل‌آباد | خواف | درگز | رشتخوار | زاوه | سبزوار | سرخس | فریمان | قوچان | طرقبه و شاندیز | کاشمر | کلات | گناباد | مشهد | مه‌ولات | نیشابور
شهرون

انابد | باجگیران | باخَرْز | بایگ | بجستان | بردسکن | بیدخت | تایباد | تربت جام | تربت حیدریه | جغتای | چاپشلو | چکنه | چناران | خرو | خلیل‌آباد | خواف | داورزن | دررود | دَرگَز | دولت‌آباد | رباط سنگ | رشتخوار | رضویه | رودآب | ریوش | سبزوار | سرخس | سلطان‌آباد | سنگان | شاندیز | ششتمد | صالح‌آباد | طُرقَبه | عشق‌آباد | فرگ قلعه | فرهادگرد | فریمان | فیروزه | فیض‌آباد | قاسم‌آباد | قدمگاه | قلندرآباد | قوچان | کاخک | کاریز | کاشمر | کَدکَن | کلات | کندر | گل‌بهار | گناباد | لطف‌آباد | مشهد | مشهد ریزه | ملک‌آباد | نَشتیفان | نصرآباد | نقاب | نوخندان | نیشابور | نیل‌شهر 

دئنی جیگان

اخلمد آبشار  | رودمعجن آبشار  | آذربرزین‌مهر آتشکده  | بیهقی آرامگاه  | عطار نیشابوری آرامگاه  | عمر خیام آرامگاه  | فردوسی آرامگاه  | کمال‌الملک آرامگاه  | نادرشاه آرامگاه  | آستان قدس رضوی | امام رضا بارگاه  | شیخ احمد جامی مزار  | نادری برج  | نادری بند  | نیشابور دهکده چوبین  | آتشگاه غار  | مغان غار  | گوش‌لاغر قلعه  | ریوند کاروانسرا  | کوهسنگی | گوهرشاد مسجد  | قوچان موزه  | لقمان آرامگاه  | رباط شرف | بزنگان دریاچه  | نیشابور موزه  | میل اخنگان 

</noinclude>

ايران ٚ اۊستانان

أردبيل، ألبۊرز، اصفهان، ايلام، بۊشهر، تئران، چارمحال ؤ بختياري، خۊرتاوي آذرباىجان، خۊرخۊسي آذرباىجان، کلسيايي خۊراسان، رضوي خۊراسان، نسايي خۊراسان، خۊزستان، زنجان، سمنان، سيستان ؤ بلۊچستان، فارس، قزوين، قؤم، کۊردستان، کرمان، کرمانشاه، کۊهگيلۊىه ؤ بؤىر أحمد، گۊلستان، گيلان، لؤرستان، مازندران، مرکزي، هؤرمؤزگان، همدان، ىزد

سربس[دچينواچين]

  1. {یادکرد وب|وبگاه=وزارت کشور|نشانی=https://www.moi.ir/Files/MOI/Files/d4/d400730b-d575-4a67-b5d4-ef4eb6a358b3.pdf%7Cعنوان=گزارش آماری عناصر و واحدهای تقسیماتی جمهوری اسلامی ایران|تاریخ بازبینی=۲۷ مهر ۱۳۹۹}}
  2. {سرشماری ۱۳۹۵|09}}
  3. سالنامهٔ آماری استان خراسان رضوی – ۱۳۹۷، ص ۳۳
  4. {یادکرد وب|عنوان=معرفی بخش زبرخان |نشانی=https://web.archive.org/web/20200810020810/http://neyshabur.khorasan.ir/RContent/2WA9MP2J-معرفی-بخش.aspx%7Cوبگاه=زیرپرتال فرمانداری نیشابور|بازبینی= ۱۱ آبان ۱۳۹۹}}
  5. {یادکرد وب|نشانی=https://web.archive.org/web/20101226033919/http://www.fsabzevar.ir/salname87/pdf/1.pdf%7Cعنوان=سالنامهٔ آماری شهرستان سبزوار – ۱۳۸۷، ص ۴}}
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ سالنامهٔ آماری شهرستان کاشمر – ۱۳۸۷، ص ۱۷