پرش به محتوا

کوهسنگی

Wikipedia جي


کوهسنگی
مشهد کوهسنگی

کوهسنگی ایته پارک ایسه مشهد مئن که خیلیم معروف ایسه . و ویشتر زواران و گردشگران که مشهد شیدی اویا حتما ایته سر زنیدی . کوهسنگی جه او پارکانی ایسه که خیلی ایمکانات داره تالار ، ایستخر ، قایق رانی ، کوه که هسا چون اونه جور چند تا شهید دفنا گودده به جبل النور معروفا بو. صنایع دستی نمایشگاه ، فیزیک نمایشگاه ، مصنوعی آبشار ، کودکان وسایل بازی و سرگرمی و ...

چن وختی ایسه که کوهسنگی مین ایته پارک کودکان هم چاگوده ببسته که ایمکانات خیلی خوبی داره.