اتش سرا

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج


اتش سرا ایسم ایته جی روستاهان لات لیل دهستان ایسه ، لنگرود شهرستان مئن جی اوستان گیلان ، کیشور ایران.


لنگرود شهرستان اطاقور بخش دهستانان

اطاقور دهستان، لات لیل دهستان.

لات لیل دهستان روستاهان

لات ليل، كهلستان، گرسك پائين، سياه منسه پائين، سياه منسه بالا، خاله سر، سرليله، بلوردكان، ابدنگسر، كل چال، حسين اباد، تازه اباد، پيش كوه پايين، اغوزچال، چنگول، لاته، شصتانرودپائين، علی ابادسرا، چليكی، شصتانرودبالا، چالدشت، چهارسوپشته، لياشورسراسفلی، زرگوش، ميان گوابر، فابيلی، كته خورته پايين، فی اب، لياشورسرای استادولی، گنج علی سرا، پلدره، تاشكلا، اتش سرا، پشته سرا، اربع گردن، فبلشه، لياشورسرای عليا، سنگتاش، ليشاكوه، اربه لانه بالا، پيتی شيمبالا، گرسك بالا، پيشكوه بالا، پيتی شيمپايين، ليارود، هلودشت، كاس خورده.

گيلان (اوستان)

گيلان (اوستان)

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه اشرفيه | املش | بندر انزلی | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | سیاکل | شَفت | سوماسرا | تالش | فومن | لاجان | لنگرود | ماسال
شهرؤن

احمدسرگوراب | اسالم | آستارا | اسسؤنه اشرفيه | اوتاقور | املش | بازارجومه | بره‌سر | بندر انزلی | پره‌سر | توتکابون | جیرنده | چابوکسر | چوبر | حویق | خشک ِ بیجار | خؤمام | ديلمان | رانکوه | رحيم‌آباد | روسسؤم‌آباد | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | رودبنه | سنگر | سیاکل | شفت | شلمان | سوماسرا | فومن | کلاچای | کوجسفان | کومله | کیاشهر | گوراب زرمئخ | لاجان | لشت ِ نشا | لنگرود | لؤشان | لوندویل | لیسار | ماسال | ماسوله | مرجقل | منجیل | واجارگا | تالش 

خؤجير جيگأن

انزلی مورداب | نيرو دريايی نظامی موزه | سجیرانˇ آبشار | لؤنأیْ | محمد معينˇ مقبره | اسپیدمزگت | محتشم ِ باغ | شيخ زاهدˇ اسسؤنه | غازیان ِ پورد | شیطان کو | رشتˇ شهرداری | رشت ِ کولافرنگی | قلعه کول | ماسوله | چیی موزه | رشت ِ موزه | کاکتوسانˇ موزه 

گيلان ِ دهاتؤن ِ فهرست