کاسه فروشانه مسجد

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن مسجد کاسه فروشان أجي)

ا بنا در بازار خرازهای رشت واقع ببوسته و بنای اولیه آن از آثار دوره قاجاریه و از مساجد بزرگ شهر ئیسه. طول ا مسجد 18/5 و عرض اون 14 متر ئیسه.


با ساختن سه فیلپای بزرگ فضای داخلی مسجدا به چهار قسمت چاگودده. محیط هر یک ازفیلپاها 3/25 متر است. پایه های آن ها هفت ردیف کاشی به رنگ سبز و سیاه به ارتفاع 108 سانتی متر ئیسه. در قسمت خاوری مسجد محوطه‌ای به طول 8/60 و عرض 7/10 متر واقع شده که پوشش آن برد و فیلپای مدور متکی ئیسه و قسمت زنانه مسجد را تشکیل دهه. ازاره مسجد به ارتفاع 98 سانتی متر با کاشی‌کاری دوره قاجاریه پوشیده ببوسته. ا مسجد با پوشش سفال سر دارای مناره آجری نسبتا کم ارتفاعی ئیسه. متصل به مسجد مدرسه علوم دینی مهدیه با کتیبه ای به تاریخ 1363 ه.ق نها.

ا مسجد میئن آیت الله ضیابری و سید مهدی رودباری مقبره نها. آیت الله ضیابری اخرین امام جماعت ا مسجد بو.


رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه

کاسه فروشانه مسجد