استادكلايه

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج


استادکلایه ایسمه ایته روستا ایسه املش شمالی دهستان مئن ، املش شهرستان جی اوستان گیلان.

املش شمالی دهستان روستاهان

كياكلايه • سوركوه • چماقستان • خرشتم • مشكله • استادكلايه • چهارده • چلارس • كرفستان • لكموج • كرفمحله • سفيداربن • پيش بيجار • اشكرميدان • كهنه گوراب • حسين اباد • شكرپس • اشكيت • شيخ اباد • پيله باغ • شكركش محله • تازه ابادچماقستان • خميرمحله • نجم اباد • كارخانه رئيسيان

املش شهرستان مرکزی بخش دهستانان

املش جنوبى دهستان • املش شمالى دهستان

گيلان (اوستان)

گيلان (اوستان)

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه اشرفيه | املش | بندر انزلی | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | سیاکل | شَفت | سوماسرا | تالش | فومن | لاجان | لنگرود | ماسال
شهرؤن

احمدسرگوراب | اسالم | آستارا | اسسؤنه اشرفيه | اوتاقور | املش | بازارجومه | بره‌سر | بندر انزلی | پره‌سر | توتکابون | جیرنده | چابوکسر | چوبر | حویق | خشک ِ بیجار | خؤمام | ديلمان | رانکوه | رحيم‌آباد | روسسؤم‌آباد | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | رودبنه | سنگر | سیاکل | شفت | شلمان | سوماسرا | فومن | کلاچای | کوجسفان | کومله | کیاشهر | گوراب زرمئخ | لاجان | لشت ِ نشا | لنگرود | لؤشان | لوندویل | لیسار | ماسال | ماسوله | مرجقل | منجیل | واجارگا | تالش 

خؤجير جيگأن

انزلی مورداب | نيرو دريايی نظامی موزه | سجیرانˇ آبشار | لؤنأیْ | محمد معينˇ مقبره | اسپیدمزگت | محتشم ِ باغ | شيخ زاهدˇ اسسؤنه | غازیان ِ پورد | شیطان کو | رشتˇ شهرداری | رشت ِ کولافرنگی | قلعه کول | ماسوله | چیی موزه | رشت ِ موزه | کاکتوسانˇ موزه 

گيلان ِ دهاتؤن ِ فهرست