پرش به محتوا

کۊهگيلۊىه ؤ بؤىر أحمد ٚ اۊستان

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن کهگیلویه و بویراحمد اوستان أجي)
کهگیلویه و بویر احمد اوستان

کهگیلویه و بویر احمد ایته جی ایران اوستانان ایسه . عهد باستان مئن ان ایسم انشان یا انزان بو . سال ا338 هجری شمسی مین کهکیلویه بهبهان جا جودا بسته و ببسته شهرستان کهکیلویه که اونه مرکز هم دهدشت ببو . اما هطویی جزو خوزستان بو تا سال 1342 هجری شمسی 6 تا از ایلان کهگیلویه و بویر احمد ( 1 – بویراحمد 2 – طیبی 3 – بهمئی 4 – چرام 5 – دشمن زیاری 6 – بابویی )که تا او زمات جزو فارس و خوزستان بو جه ا دوتا اوستان جودا ببستده و ایته فرمانداری کل تشکیل ببسته . و سال 1355 تبدیل به اوستان ببو.الان ا اوستان 5 تا شهرستان جا بویراحمد ، کهگیلویه ، گچساران ، دنا و بهمئی تشکیل ببو.


دئنی جیگان[دچينواچين]

روخانیه مارون ، چرام ، نازمکان ، مهربان ، زهره

تل چگاه ، آب گرموت ، آب شوران ، قلعه دختر ، قلعه مانگشت و دنا و ....

پیوندان[دچينواچين]

استانداری


اداره ارشاد

کهگیلویه و بویراحمد (اوستان)

کهگیلویه و بویراحمد (اوستان)

مرکز یاسوج
شهرستانان بویراحمد | بهمئی | دنا | کهگیلویه | گچساران
شهرون

باشت | چرام | دهدشت | دوگنبدان | دیشموک | سوق | سی‌سخت | قلعه رئیسی | گراب سفلی | لنده | لیکک | مارگون | یاسوج 

دئنی جیگان

یاسوج آبشار  | کاکان پیست اسکی  | خسروی تل  | ملغان تنگ  | مهریان تنگه  | بلقیس چرام چشمه  | درآب چشمه چنار | دنا کوه  | شاه غار  | یاسوج موزه  


ايران ٚ اۊستانان

أردبيل، ألبۊرز، اصفهان، ايلام، بۊشهر، تئران، چارمحال ؤ بختياري، خۊرتاوي آذرباىجان، خۊرخۊسي آذرباىجان، کلسيايي خۊراسان، رضوي خۊراسان، نسايي خۊراسان، خۊزستان، زنجان، سمنان، سيستان ؤ بلۊچستان، فارس، قزوين، قؤم، کۊردستان، کرمان، کرمانشاه، کۊهگيلۊىه ؤ بؤىر أحمد، گۊلستان، گيلان، لؤرستان، مازندران، مرکزي، هؤرمؤزگان، همدان، ىزد