پرش به محتوا

نؤشهر ٚ شأرستان

Wikipedia جي


مازندران


بخشان و دهستانان[دچينواچين]

شهر: نوشهر

تاریخی و تفریحی جیگان[دچينواچين]

جور وا جور[دچينواچين]

نوشهر روستاهان[دچينواچين]

بلده کجور دهستان روستاهان

صلاح الدين كلا • علی ابادعسگرخان • اندرور • تسكاتك • چلندر • پيكلا • ملكار • كهنه سرا • دزدك  • چيلك سفلی • حوض كتی • سنگ سرا • حمزه ده عليا • حمزه ده سفلی • ملاكلا • چيلك عليا • تاج الدين كلا • اردوگاه نيروی دريائی • ديزركلا • پارك جنگلی سی سنگان روستا • مجتمع مسكونی پامچال

خیرودکنار دهستان روستاهان

كشك سرا، علی ابادمير، تازه اباد خیرودکنار، نيرنگ، خيرودكنار، موسی اباد، هلستان، بندپی، لتينگان، خيرسر، سيدعلی كياسلطان، اميررود، مزگا، سنگ تجن، ابندانك، بهجت اباد، درزی كلا، شمع جاران، نجارده، كوركورسرعليا، شب خسكاج، شكری كلا، شهرپشت، كردی كلا، مارگيرده، سنگتو، شريعت اباد.

کالج دهستان روستاهان

ونوش، علويكلا، حسن اباد(کالج)، نارنج بن، ميانك، خضرتيره، عزت، پاشاكلا، منوچهركلا، بازياركلا، وازيوار، فراشكلاعليا، بنجكول سفلی، سياه رود، نوده، فراشكلاسفلی، ويلاشهر.

پنجک رستاق دهستان روستاهان

چتن، فيروزاباد، سمائ، بسطام، نيرس، ناصراباد، عاليدره، منجير، حيرت، كنيس، دشت نظير، حسن اباد(پنجک رستاق)، كی كوه، لشكنار، دواب كجور، كنديس كلا، لعل تازه اباد، هزارسم، كندوسر، سنگ جار، ساروس، خورشيداباد، پل ذغال، نپر، لله بيجار، كانی.

توابع کجور دهستان روستاهان

كجور • صالحان • فيروزكلاسفلی • سريوده • فيروزكلاعليا • كليك روستا • انگيل • كدير • خاچك • انگاس • پی چلو • شاه ناجر • نيتل • هزارخال • چمركوه • ليگوش • كهنه ده • كنگر • واشكن • بين • بركن • شهرك صنعتی كجور روستا • ترخانلش

زانوس رستاق دهستان روستاهان

كينچ، نيچكوه، كوهپرسفلی، اسلام اباد روستا، چناربن، چورن، لرگان، لاشك، كندلوس، زانوس، كوهپرعليا، گتكش، اويل، كشكك، استانكرود، پيده، خوشل، كياكلا، ميركلا، گيل كلا، مونج، اطاق سرا، سجار.


مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست