كياكلا

Wikipedia جيکیاکلا ایسم ایته روستا ایسه جه لاویج دهستان ، نورشهرستان چمستان بخش جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.کیاکلا ایسم ایته روستا ایسه جه زانوس رستاق دهستان ، نوشهرشهرستان کجور بخش جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.

لاویج دهستان روستاهان

كياكلا، ديزنكلا، رئيس كلا، كرچی، به بنك، ملاكلا، ملامحله، خطيب كلا، سادات محله، خورتاب رودبار، اغوزكتی.

نور شهرستان چمستان بخش دهستانان

لاویج دهستان، میانرود دهستان، ناتل رستاق دهستان.

نور شهرستان بخشان

بلده بخش  • چمستان بخش • نور شهرستان بخش مرکزی

زانوس رستاق دهستان روستاهان

كينچ، نيچكوه، كوهپرسفلی، اسلام اباد روستا، چناربن، چورن، لرگان، لاشك، كندلوس، زانوس، كوهپرعليا، گتكش، اويل، كشكك، استانكرود، پيده، خوشل، كياكلا، ميركلا، گيل كلا، مونج، اطاق سرا، سجار.


مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست